Sponsrade länkar

Demerol

Allmänt namn: meperidin

Vad är meperidin?

meperidin är en opioid smärtstillande används för att behandla måttlig till svår smärta.

Meperidin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

MISSBRUK av opioid läkemedel kan orsaka missbruk, överdos ELLER DÖDSFALL.

Ta opioid läkemedel under graviditet kan orsaka livshotande abstinenssymtom hos det nyfödda barnet.

Dödliga biverkningar kan uppstå om du använder opioid medicin med alkohol, eller med andra läkemedel som orsakar dåsighet eller bromsa din andning.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda meperidin om du är allergisk mot det, eller om du har:

Använd inte meperidin om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Om du använder opioid medicin när du är gravid kan ditt barn bli beroende av drogen.

Inte amma medan du använder meperidin.

Hur ska jag ta meperidin?

Följ anvisningarna på ditt recept etiketten och läsa alla medicinering guider.

delar aldrig opioid medicin med en annan person, speciellt någon med en historia av drogmissbruk eller beroende.

Mäta flytande medicin noggrant.

Sluta inte använda detta läkemedel plötsligt efter lång tids användning, eller du kan ha obehagliga abstinensbesvär.

Aldrig krossa eller bryta en meperidin piller att andas pulvret eller blanda den i en vätska för att injicera läkemedlet i en ven.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Förvara inte överbliven opioid medicinering.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom meperidin används för smärta, du är inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar meperidin?

Drick inte alkohol.

Undvik körning eller farlig verksamhet tills du vet hur detta läkemedel kommer att påverka dig.

Meperidin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Opioid medicin kan bromsa eller stoppa din andning och död kan inträffa.

Sluta använda meperidin och ring din läkare omedelbart om du har:

Uppsök läkare omedelbart om du har symptom på serotonin syndrom, såsom: agitation, hallucinationer, feber, svettningar, frossa, snabb hjärtfrekvens, muskelstelhet, ryckningar, förlust av koordination, illamående, kräkningar eller diarré.

Allvarliga biverkningar kan vara mer sannolikt hos äldre vuxna och de som är undernärda eller försvagade.

Långvarig användning av opioid läkemedel kan påverka fertiliteten (förmågan att få barn) hos män eller kvinnor.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar meperidin?

Opioida läkemedel kan interagera med många andra läkemedel och orsaka farliga biverkningar eller dödsfall.

Denna lista är inte komplett.

Mer om Demerol (meperidin)

Andra varumärken: Meperitab

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.