Sponsrade länkar

Dentagel

Allmänt namn: fluorid topisk

Vad är Dentagel?

Fluor är ett ämne som stärker tandemaljen.

Dentagel används som en medicin för att förhindra karies hos patienter som har en låg nivå av fluorid topisk i sitt dricksvatten.

Fluor kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Dentagel skall inte användas, om nivån av fluorid i dricksvattnet är större än 0,7 delar per miljon (ppm).

Innan detta läkemedel

Dentagel skall inte användas, om nivån av fluorid i dricksvattnet är större än 0,7 delar per miljon (ppm).

För att vara säker Dentagel är säkert för dig, berätta för din läkare om du är på en låg salt eller ett salt diet

Om du har tandköttsinflammation, kan vissa former av fluor aktuellt irritera tandköttet.

Tala med din läkare och tandläkare innan du använder Dentagel om du är gravid.

Tala med din läkare och tandläkare innan du använder Dentagel om du ammar.

Användningen av fluor är särskilt viktigt för barn för att skydda mot karies.

Låt inte barnet att svälja Dentagel eller allvarliga överdosering symtom kan uppstå.

Hur ska jag använda Dentagel?

Använd denna medicinering exakt enligt anvisningarna på etiketten, eller som det ordinerats av din tandläkare eller läkare.

Dentagel bör användas omedelbart efter tandborstning eller tandtråd tänderna.

Swish denna medicin i munnen utan att svälja.

Inte äta, dricka eller skölja munnen i 30 minuter efter att ha använt Dentagel.

Förvara Dentagel vid rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan vara illamående, kräkningar, magont, diarré, dreglande, domningar eller stickningar, känselbortfall som helst i kroppen, muskelstelhet, eller beslag (konvulsioner).

Vad ska jag undvika när du använder Dentagel?

Svälj inte Dentagel.

Dentagel biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare om du har någon av följande biverkningar:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Dentagel?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på lokalt applicerad fluor.

Mer om Dentagel (fluorid topisk)

Andra varumärken: Biotene, Prevident, Fluoridex, Denta 5000 Plus, ... 23 mer

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.