Sponsrade länkar

Depen

Allmänt namn: penicillamin

Vad är Depen?

Depen är ett kelaterande (KEE-sen-ing) medel som binder till överskott av koppar och avlägsnar den från blodströmmen.

Depen används för att avlägsna överskott av koppar hos personer med en ärftlig sjukdom som kallas Wilsons sjukdom.

Depen används också för att minska urinnivåer av en aminosyra som kallas cystin, vilket kan orsaka stenar bildas i njurarna och urinblåsan hos personer med en ärftlig sjukdom som kallas cystinuri.

Depen används också för att behandla svår reumatoid artrit efter andra läkemedel har prövats utan framgång.

Depen kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Depen om du ammar, om du någonsin har haft en infektion eller skadade blodkroppar som orsakas av detta läkemedel, eller om du har njursjukdom och du behöver detta läkemedel för att behandla reumatoid artrit.

Varje person som tar Depen bör förbli under noggrann övervakning av en läkare.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Depen om du är allergisk mot det, eller:

Vissa läkemedel kan interagera med Depen och bör inte användas samtidigt.

För att vara säker Depen är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Följ läkarens anvisningar om att ta Depen om du är gravid.

Det är inte känt om penicillamin passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Depen?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Ta Depen på fastande mage, minst 1 timme före eller 2 timmar efter en måltid.

Dricker inte mjölk inom en timme före eller en timme efter att du tagit Depen.

När du använder Depen, kan du behöva frekvent blod och urinprov.

Det kan ta upp till 3 månader innan din reumatoid artrit symptom förbättras.

Dricka mycket vätska när du tar Depen.

Din läkare kan vilja att du tar en multivitamin eller ta extra järn eller vitamin B6 medan du tar Depen.

Depen kan vara bara en del av ett komplett program av behandling som också innehåller en speciell diet.

Ditt tillstånd kan tyckas att bli värre under en kort tid när du börjar ta detta läkemedel.

Om du slutar att ta Depen av någon anledning, inte börja ta det igen tills du tala med din läkare.

Ditt tillstånd kan behöva behandlas med en kombination av läkemedel.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Depen?

Följ några speciella kost begränsningar som rekommenderas av din läkare.

Undvik att ta mineraltillskott, om inte din läkare säger till.

Undvik att ta andra läkemedel samtidigt som du tar Depen.

Depen biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Depen?

Andra läkemedel kan interagera med penicillamin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Depen (penicillamin)

Andra varumärken: Cuprimine, D-Penamine

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.