Sponsrade länkar

Depo-Provera

Vad är Depo-Provera?

Depo-Provera (medroxiprogesteron) är en form av progesteron, ett kvinnligt hormon som förhindrar ägglossning (frisättningen av ett ägg från en äggstock).

Depo-Provera och depo-SubQ Provera 104 injektioner används som preventivmedel för att förhindra graviditet.

depo-SubQ Provera 104 injektion används också för att reducera smärta orsakad av endometrios.

Viktig information

Du bör inte använda Depo-Provera om du har: odiagnostiserade vaginal blödning, leversjukdom, bröstcancer, om du är gravid, eller om du någonsin har haft en stroke eller blodpropp.

Medroxiprogesteron kan minska kalcium lagras i skelettet, vilket kan orsaka förlust av benmassa (osteoporos) när läkemedlet används under långa tidsperioder.

Du kan bli mer benägna att ha ett brutet ben om dina ben får svag från kalciumförlust, särskilt efter klimakteriet.

Depo-Provera kommer inte att skydda dig mot sexuellt överförbara sjukdomar - inklusive HIV och AIDS.

Innan detta läkemedel

Du kan behöva ha ett negativt graviditetstest innan du börjar använda detta läkemedel.

Du bör inte använda Depo-Provera om du är gravid, eller om du har:

Medroxiprogesteron kan minska kalcium lagras i skelettet, vilket kan orsaka förlust av benmassa (osteoporos) när läkemedlet används under långa tidsperioder.

Du kan bli mer benägna att ha ett brutet ben om dina ben får svag från kalciumförlust, särskilt efter klimakteriet.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Tala om för din läkare omedelbart om du blir gravid eller om du planerar att bli gravid strax efter att du slutar använda Depo-Provera.

Om du ammar ett barn, fråga din läkare om det är säkert att använda detta läkemedel.

Hur ska jag använda Depo-Provera?

Depo-Provera injiceras i en muskel eller under huden.

Du kanske har genombrottsblödning medan du använder Depo-Provera.

Detta läkemedel kan påverka resultaten av vissa medicinska tester.

Läkaren kommer att behöva se dig regelbundet medan du använder Depo-Provera.

Vad händer om jag missar en dos?

Depo-Provera kommer inte att vara effektiva för att förhindra graviditet om du inte får en injektion var 3 månader.

Om du planerar att fortsätta använda detta läkemedel, få den missade injektionen så snart som möjligt.

Du kan behöva ha ett negativt graviditetstest innan du får en missad injektion.

Om mer än 14 veckor har gått sedan din sista injektionen, kanske du kan bli gravid.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Depo-Provera?

Detta läkemedel kommer inte att skydda dig mot sexuellt överförbara sjukdomar - inklusive HIV och AIDS.

Depo-Provera biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion mot Depo-Provera: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Gemensam Depo-Provera biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Depo-Provera?

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Depo-Provera (medroxiprogesteron)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.