Sponsrade länkar

Depo-Testosteron

Allmänt namn: testosteron injektion

Vad är Depo-testosteron?

testosteron är ett naturligt förekommande könshormon som produceras i en mans testiklar.

Depo-Testosteron används i män och pojkar för att behandla tillstånd orsakade av en brist på detta hormon, såsom försenad pubertet, impotens, eller andra hormonella obalanser.

Depo-Testosteron också användas av kvinnor för att behandla bröstcancer som har spridit sig till andra delar av kroppen.

Testosteron kommer inte öka prestationsförmågan och ska inte användas för detta ändamål.

Depo-Testosteron kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte Depo-Testosteron om du är gravid eller kan bli gravid.

Du bör inte få testosteron om du har prostatacancer, manlig bröstcancer, en allvarlig hjärtåkomma eller allvarlig lever- eller njursjukdom.

Missbruk av testosteron kan orsaka farliga eller bestående skador.

Innan detta läkemedel

Du bör inte få testosteron om du är allergisk mot det, eller om du har:

För att vara säker testosteron är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Detta läkemedel kan skada fostret eller orsaka fosterskador.

Det är inte känt om testosteron injektion passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur är Depo-testosteron ges?

Testosteron injiceras i en muskel.

Missbruk av testosteron kan orsaka farliga eller irreversibla effekter, såsom förstorade bröst, små testiklar, infertilitet, högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke, leversjukdom, problem bentillväxt missbruk och psykiska effekter såsom aggression och våld.

Depo-Testosteroner bör endast ges av sjukvårdspersonal.

Längden av behandling med Depo-Testosteron kommer att bero på det tillstånd som behandlas.

Testosteron kommer inte öka prestationsförmågan och ska inte användas för detta ändamål.

Samtidigt som han får testosteron, behöver du ofta blodprov.

Testosteron kan påverka bentillväxten hos pojkar som behandlas för försenad pubertet.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar ett möte för Depo-testosteron.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom Depo-Testosteron ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika vid mottagning Depo-testosteron?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Depo-Testosteron biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Kvinnor som får testosteron kan utveckla manliga egenskaper, som kan vara irreversibel om behandlingen fortsätter.

Vanliga biverkningar (hos män eller kvinnor) kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Depo-testosteron?

Andra läkemedel kan interagera med testosteron, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Depo-testosteron (testosteron)

Andra varumärken: Androgel, Androderm, Axiron, Xyosted, ... 11 mer

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.