Sponsrade länkar

DermaSarra

Allmänt namn: kamfer och mentol topisk

Vad är DermaSarra?

Kamfer är en mild smärtstillande.

Mentol är antingen konstgjorda eller gjorda av extrakt av mynta olja.

DermaSarra (för huden) är en kombination läkemedel som används för att lindra mindre muskel eller ledvärk.

DermaSarra kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda DermaSarra om du har känslig hud.

Använd inte detta läkemedel om en baby eller litet barn utan läkares råd.

Fråga en läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid eller ammar.

Hur ska jag använda DermaSarra?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Tvätta händerna före och efter tillämpningen av denna medicin.

För första användningen gäller endast för en liten hudområde för att testa hur din hud reagerar på medicinen.

Kamfer och mentol kan orsaka en brännande eller kall känsla, som vanligtvis är mild och bör minska med tiden med fortsatt användning.

Använd inte på solbränd, windburned, torr, sprucken, irriterad eller skadad hud.

Applicera inte detta läkemedel inom en timme före eller 30 minuter efter att du ta ett bad eller dusch.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om du har feber med huvudvärk eller hudutslag.

Förvara i rumstemperatur.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom DermaSarra är när det behövs, du är inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av kamfer och mentol förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder DermaSarra?

Ta inte med munnen.

Om detta läkemedel kommer i ögon, näsa eller mun, skölj med vatten.

DermaSarra biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Mindre allvarliga biverkningar kan vara mer troligt, och du kan ha ingen alls.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar DermaSarra?

Läkemedel som används på huden är inte sannolikt kommer att påverkas av andra läkemedel du använder.

Mer om DermaSarra (kamfer / mentol topisk)

Andra varumärken: Tiger Balm, Särna, Män-Phor, Tiger Balm smärtstillande plåster, ... 6 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.