Sponsrade länkar

Dermoplast

Allmänt namn: bensokain topisk

Vad är Dermoplast?

Dermoplast (bensokain) är ett lokalbedövningsmedel (bedövande medicinering).

Dermoplast används för att minska smärta eller obehag av mindre hudirritationer, insektsbett, mindre brännskador, mindre skärsår, solbränna, och många andra källor till mindre smärta på en yta av kroppen.

Dermoplast First Aid Spray också hjälper till att förhindra infektion i mindre skärsår, skrubbsår och brännskador.

Viktig information

Använd inte Dermoplast på barn yngre än 2 år.

En överdos av bensokain kan orsaka dödliga biverkningar om för mycket av läkemedlet absorberas genom huden och in i blodet.

Innan detta läkemedel

Använd inte Dermoplast om du någonsin har haft methemoglobinemi i det förflutna.

Använd inte Dermoplast på barn yngre än 2 år.

En överdos av bensokain kan orsaka dödliga biverkningar om för mycket av läkemedlet absorberas genom huden och in i blodet.

Dödliga överdoser har inträffat när bedövande läkemedel användes utan inrådan av en läkare (t.ex. under en kosmetisk förfarande som laser hårborttagning).

Fråga läkare eller apotekspersonal om detta läkemedel är säkert att använda om du har:

Fråga en läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid eller ammar.

Om du använder Dermoplast mot bröstet, undvik områden som kan komma i kontakt med barnets mun.

Hur ska jag använda Dermoplast?

Användning Dermoplast exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Din kropp kan absorbera mer bensokain om du använder för mycket, om du använder den över stora hudområden, eller om du använder värme, bandage eller plastfolie för att behandlade hudområden.

Använd den minsta mängden Dermoplast behövs för att bedöva huden eller lindra smärta.

Använd inte Dermoplast att behandla stora hudområden eller djupa sticksår.

Att behandla mindre hudåkommor, applicera ett tunt lager av bensokain aktuellt till det drabbade området.

Rengör med tvål och vatten innan du applicerar Dermoplast.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras eller om de förvärras under de första 7 dagar för att använda Dermoplast.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Dermoplast används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Dermoplast?

Dermoplast får endast användas på ytan av kroppen.

Dermoplast biverkningar

Dermoplast inte för användning i munnen.

Tecken och symtom kan uppstå inom några minuter eller upp till 2 timmar efter att ha använt bensokain i munnen eller halsen.

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Dermoplast och ring din läkare omedelbart om du har:

Gemensamma Dermoplast biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Dermoplast?

Läkemedel som används på huden är inte sannolikt kommer att påverkas av andra läkemedel du använder.

Mer om Dermoplast (bensokain topisk)

Andra varumärken: Orajel, Anbesol, Benzodent, Hurricaine ... 19 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.