Sponsrade länkar

Desmopressin (nasal)

Vad är desmopressin nasal?

Desmopressin är en konstgjord form av ett hormon som förekommer naturligt i hypofysen.

Desmopressin nasala används för att behandla centrala kraniell diabetes insipidus, och ökad törst och urinering orsakad av huvudet kirurgi eller huvudtrauma.

Stimate används för att behandla blödningar hos personer med hemofili A eller von Willebrands sjukdom typ I.

Noctiva används för att behandla överdriven nattetid urinering hos vuxna som är minst 50 år gammal.

Desmopressin nasal kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Begränsa ditt intag av vatten och andra vätskor.

Allvarliga läkemedelsinteraktioner kan uppstå när vissa läkemedel används tillsammans.

Ring din läkare omedelbart om du har tecken på låg natrium, såsom huvudvärk, förvirring, muskelvärk eller svaghet, kräkningar, aptitlöshet, och dåsighet eller rastlös.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda desmopressin om du är allergisk mot desmopressin.

Beroende på ditt tillstånd, kanske du inte kunna använda Desmopressin nasal om du har:

Vissa läkemedel kan orsaka oönskade eller farliga effekter när de används med desmopressin nasal.

Desmopressin nasal kan vara mindre effektiva om du har någon svullnad eller ärrbildning inuti näsan, eller någon nasala eller problem med bihålorna (såsom avvikit septum).

Tala om för din läkare om du har:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det kanske inte är säkert att amma ett barn när du använder detta läkemedel.

Ge inte detta läkemedel till ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag använda desmopressin nasal?

Din läkare kan utföra urinprov för att se desmopressin nasal är rätt medicin för dig.

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Innan första användningen prime nässprayen med 4 till 5 prov sprayer i luften.

Ring din läkare om du har pågående kräkningar eller diarré, feber, eller om du svettas mer än vanligt.

Du kan behöva täta medicinska tester, och din läkare kan ändra din dos baserat på resultaten.

Begränsa ditt intag av vatten och andra vätskor när du använder desmopressin.

Vätskerestriktion är särskilt viktigt för barn och äldre vuxna som använder desmopressin nasal.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Förvara oöppnad Noctiva i kylskåp.

Store DDAVP Rhinal Tube i kylskåpet.

Håll reda på hur många sprayer du har använt från varje flaska.

Kasta bort sprayflaska efter att ha använt ett visst antal sprayningar, även om det finns medicin kvar inuti.

Om du använder desmopressin för att behandla blödningar, kontakta läkare om detta läkemedel inte kontrollera din blödning.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd läkemedlet så snart som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan vara huvudvärk, förvirring, dåsighet, snabb viktökning eller urinering problem.

Vad ska jag undvika när du använder desmopressin nasal?

För att förhindra nattetid urinering, undvika att dricka mycket vätska nära sänggåendet.

Desmopressin nasala biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Låg natrium kan vara mer sannolikt att uppstå hos barn och äldre vuxna.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar desmopressin nasal?

Tala om för din läkare om alla dina andra läkemedel.

Denna lista är inte komplett.

Mer om desmopressin

Andra varumärken: DDAVP, Stimate, Minirin, Noctiva ... två mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.