Sponsrade länkar

DesOwen

Allmänt namn: desonid topisk

Vad är DesOwen?

desonid är en steroid.

DesOwen (för huden) används för att behandla inflammation och klåda som orsakas av ett antal hudåkommor såsom allergiska reaktioner, eksem och psoriasis.

DesOwen kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda DesOwen om du är allergisk mot det.

För att vara säker DesOwen är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Också berätta för din läkare om du har diabetes.

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om DesOwen skadar fostret.

Det är inte känt om desonid aktuellt passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

DesOwen är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag använda DesOwen?

Detta läkemedel är vanligen tillämpas 2 eller 3 gånger dagligen.

Ta inte med munnen.

Tvätta händerna före och efter användning DesOwen, om du använder läkemedel för behandling av huden på händerna.

Applicera en liten mängd på det drabbade området och massera försiktigt in i huden.

Täck inte det behandlade hudområdet inte din läkare säger till.

Använd DesOwen regelbundet för att få mest nytta.

Ring din läkare om din hud villkor inte förbättras efter 2 veckors behandling, eller om det blir värre när du använder DesOwen.

Om du använder detta läkemedel långsiktigt, kan du behöva täta medicinska tester på läkarens kontor.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Applicera den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222 om någon har råkar svälja medicinen.

En överdos av DesOwen förväntas inte producera livshotande symtom.

Vad ska jag undvika när du använder desonid aktuell?

Undvik att få DesOwen i dina ögon.

Använd inte DesOwen att behandla alla tillstånd som inte har kontrollerats av din läkare.

DesOwen biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Topisk steroid medicin kan absorberas genom huden, vilket kan orsaka steroid biverkningar i hela kroppen.

Också sluta använda DesOwen och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar DesOwen?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på lokalt applicerad desonid.

Mer om DesOwen (desonid topisk)

Andra varumärken: Desonate, Verdeso, LoKara, Tridesilon

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.