Sponsrade länkar

Despec DM

Allmänt namn: dextrometorfan, guaifenesin, och pseudoefedrin

Vad är Despec DM?

dextrometorfan är en hostdämpande.

guaifenesin är en slemlösande.

Pseudoefedrin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

Despec DM är en kombination läkemedel som används för att behandla hosta, täppt näsa, nästäppa och bröst trängsel som allergier, förkylning eller influensa.

Despec DM kommer inte att behandla en hosta som orsakas av rökning, astma eller emfysem.

Despec DM kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte detta läkemedel om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin eller tranylcypromin.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Despec DM om du är allergisk mot dextrometorfan, guaifenesin, eller pseudoefedrin.

Använd inte detta läkemedel om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta Despec DM om du har:

Det är inte känt om Despec DM kommer att skada fostret.

Detta läkemedel kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Artificiellt sötad kall medicin kan innehålla fenylalanin.

Hur ska jag ta Despec DM?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 4 år.

Inte krossa, tugga eller bryta en förlängd frisättning.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Drick extra vätska för att lossa trängsel och smörja halsen medan du tar denna medicin.

Om du behöver kirurgi eller medicinska tester, berättar kirurgen eller läkare i förväg om du har tagit detta läkemedel under de senaste dagarna.

Ta inte mer än 7 dagar i rad.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Despec DM tas när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Despec DM?

Despec DM kan orsaka dimsyn eller försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Att dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av detta läkemedel.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, hosta eller allergimedicin.

Despec DM biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda denna medicinering och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Despec DM?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Despec DM om du även använda några andra droger, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Intag av läkemedlet med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan förvärra dessa effekter.

Mer om Despec DM (dextrometorfan / guaifenesin / pseudoefedrin)

Andra varumärken: Tusnel, Capmist DM, Robitussin Hosta & Cold D, Aldex GS DM, ... 6 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.