Sponsrade länkar

Dexametason (injektion)

Vad är dexametason?

dexametason är en steroid som förhindrar utsläpp av ämnen i kroppen som orsakar inflammation.

Dexametason används för att behandla många olika tillstånd, såsom allergiska sjukdomar, hudsjukdomar, ulcerös kolit, artrit, lupus, psoriasis, andningsstörningar, inflammatoriska ögontillstånd, blodcellsrubbningar, leukemi, eller endokrina störningar.

Dexametason kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda detta läkemedel om du har en svampinfektion som helst i kroppen.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot dexametason eller sulfiter, eller om du har en svampinfektion som helst i kroppen.

Steroid läkemedel kan försvaga immunförsvaret, vilket gör det lättare för dig att få en infektion.

För att vara säker dexametason är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om dexametason skadar fostret.

Dexametason kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Steroider kan påverka tillväxten hos barn.

Hur dexametason injektion ges?

Dexametason ofta injiceras i en muskel eller i en ven genom en IV.

Dosen behov kan förändras om du har någon ovanlig påfrestning som en allvarlig sjukdom, feber eller infektion, eller om du har operation eller en medicinsk nödsituation.

Detta läkemedel kan orsaka onormala resultat med vissa medicinska tester.

Efter behandlingen avslutas kan du behöva abstinenssymptom som feber, svaghet och led- eller muskelvärk.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom du kommer att få dexametason i en klinisk miljö, är du inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom detta läkemedel ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika efter att ha fått dexametason?

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

Ta inte emot en "live" vaccin när du använder dexametason.

Dexametason biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Tala om för din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar dexametason?

Många läkemedel kan interagera med dexametason.

Mer om dexametason

Andra varumärken: Decadron, Dexamethasone Intensol, Dexasone, Baycadron, ... 8 mer

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.