Sponsrade länkar

Dexametason och tobramycin (oftalmisk)

Vad är dexametason och tobramycin ögon?

Dexametason och tobramycin oftalmisk (för ögonen) är en kombination antibiotikum och steroid läkemedel som används för behandling av ögoninflammation orsakad av uveit, ögonskador, strålning, kemiska brännskador, eller vissa andra villkor.

dexametason och tobramycin används när det finns en risk för bakteriell infektion i eller runt ögat.

Dexametason och tobramycin ögon kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda detta läkemedel om du har en svamp- eller virusinfektion i ögonen (inklusive herpes simplex).

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda dexametason och tobramycin om du är allergisk mot dexametason eller tobramycin, eller om du har en svamp- eller virusinfektion i ögonen (inklusive herpes simplex).

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det kanske inte är säkert att amma medan du använder detta läkemedel.

Hur ska jag använda dexametason och tobramycin ögon?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Använd inte när du bär mjuka kontaktlinser.

Tvätta händerna innan du använder ögon medicinering.

Skaka ögondroppar väl strax före varje användning.

För att använda ögondroppar: Luta huvudet tillbaka något och dra ner det undre ögonlocket för att skapa en liten ficka.

Använd endast antalet droppar din läkare har ordinerat.

Om du vill använda salvan: Luta huvudet tillbaka något och dra ner det undre ögonlocket för att skapa en liten ficka.

Rör inte spetsen på pipett eller salva rör eller placera den direkt på ögat.

Om du använder detta läkemedel under längre tid än 10 dagar, kan du behöva frekvent syn tester för att kontrollera trycket i dina ögon.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 2 dagars behandling.

Du ska inte sluta använda detta läkemedel plötsligt.

Förvara detta läkemedel vid rumstemperatur.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd läkemedlet så snart som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222 om någon har råkar svälja medicinen.

Överdosering symptom kan inkludera röda ögon eller klåda, rinnande ögon och ökad ljuskänslighet.

Vad ska jag undvika när du använder dexametason och tobramycin ögon?

Dela inte dexametason och tobramycin med en annan person, även om de har samma symptom som du har.

Dexametason och tobramycin oftalmiska biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar dexametason och tobramycin ögon?

Läkemedel som används i ögonen är inte sannolikt kommer att påverkas av andra läkemedel du använder.

Mer om dexametason / tobramycin ögon

Andra varumärken: Tobradex, Tobradex ST

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.