Sponsrade länkar

DexPak 6 DayTaperpak

Vad är DexPak 6 DayTaperpak?

DexPak 6 DayTaperpak är en steroid som förhindrar frisättningen av ämnen i kroppen som orsakar inflammation.

DexPak 6 DayTaperpak används för att behandla många olika tillstånd, såsom allergiska sjukdomar, hudsjukdomar, ulcerös kolit, artrit, lupus, psoriasis, eller andningsstörningar.

DexPak 6 DayTaperpak kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda DexPak 6 DayTaperpak om du har en svampinfektion som helst i kroppen.

Tala om för din läkare om alla dina medicinska besvär och alla de läkemedel du använder.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda DexPak 6 DayTaperpak om du är allergisk mot det, eller om du har:

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Steroid läkemedel påverkar immunförsvaret.

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Du ska inte amma medan du använder DexPak 6 DayTaperpak.

Hur ska jag ta DexPak 6 DayTaperpak?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Dosen behov kan förändras på grund av operation, sjukdom, stress, eller en medicinsk nödsituation.

DexPak 6 DayTaperpak kan påverka resultaten av vissa medicinska tester.

Sluta inte använda DexPak 6 DayTaperpak plötsligt, eller du kan ha obehagliga abstinensbesvär.

I nödfall, slitage eller bära medicinsk identifiering att låta andra veta att du använder DexPak 6 DayTaperpak.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar en dos av DexPak 6 DayTaperpak.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

En överdos av dexametason förväntas inte producera livshotande symtom.

Vad ska jag undvika när du tar DexPak 6 DayTaperpak?

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

Undvik att dricka alkohol när du tar DexPak 6 DayTaperpak.

Ta inte emot en "live" vaccin när du använder DexPak 6 DayTaperpak.

DexPak 6 DayTaperpak biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

DexPak 6 DayTaperpak kan påverka tillväxten hos barn.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar DexPak 6 DayTaperpak?

Ibland är det inte säkert att använda vissa mediciner samtidigt.

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner.

Listan är inte komplett och många andra läkemedel kan påverka DexPak 6 DayTaperpak.

Mer om Dexpak Taperpak (dexametason)

Andra varumärken: Decadron, Dexamethasone Intensol, Dexasone, Baycadron, ... 7 mer

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.