Sponsrade länkar

Dextran 70 6% i 5% dextros (hög molekylvikt)

Allmänt namn: dextran

Vad som är hög molekylvikt Dextran 70 6% i 5% dextros?

Hög molekylvikt Dextran 70 6% i 5% Dextros är en plasmavolymexpander tillverkade av naturliga källor av socker (glukos).

Dextran 70 6% i 5% dextros används för att behandla hypovolemi (minskad volym av cirkulerande blodplasma), som kan resultera från kirurgi, trauma eller skada, svåra brännskador, eller andra orsaker till blödning.

Dextran 70 6% i 5% dextros kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte få detta läkemedel om du har en allvarlig njursjukdom, svår hjärtsvikt eller okontrollerad blödning.

Innan detta läkemedel

Du bör inte få denna medicin om du är allergisk mot dextran 70 6% 5% dextros, eller om du har

Om det är möjligt innan du får Dextran 70 6% i 5% dextros 70 6% i 5% dextros, berätta för din läkare om du har:

I en nödsituation kan det inte vara möjligt att berätta för dina vårdgivare om din hälsotillstånd.

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om hög molekylvikt Dextran 70 6% i 5% dextros kommer att skada fostret.

Det är inte känt om hög molekylvikt dextran går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

I en nödsituation kan det inte vara möjligt att berätta för dina vårdgivare om du är gravid eller ammar.

Hur är hög molekylvikt Dextran 70 6% i 5% dextros ges?

Detta läkemedel injiceras i en ven genom en IV.

Berätta för dina vårdgivare om du känner någon bränning, smärta eller svullnad runt IV snål när läkemedlet injiceras.

Din andning, blodtryck, syrenivåer, njurfunktion och andra vitala kommer att bevakas noga när du får hög molekylvikt dextran 70 6% i 5% dextros.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom du kommer att få Dextran 70 6% i 5% dextros 70 6% i 5% dextros i en klinisk miljö, är du inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom detta läkemedel ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika efter att ha fått hög molekylvikt dextran 70 6% i 5% dextros?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Med hög molekylvikt Dextran 70 6% i 5% dextros biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: nässelutslag eller hudutslag;

Tala om för din vårdgivare direkt om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar hög molekylvikt dextran 70 6% i 5% dextros?

Tala om för din läkare om alla läkemedel som du använder, och de du börjar eller slutar att använda under behandlingen med hög molekylvikt dextran 70 6% i 5% dextros, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Dextran 70 6% i 5% dextros (dextran med hög molekylvikt)

Andra varumärken: Hyskon

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.