Sponsrade länkar

Dextrometorfan och guaifenesin

Vad är dextrometorfan och guaifenesin?

dextrometorfan är en hostdämpande.

Dextrometorfan och guaifenesin är en kombination läkemedel som används för att behandla hosta och bröstet trängsel som en vanlig förkylning eller allergi.

Dextrometorfan kommer inte behandla en hosta som orsakas av rökning.

Det finns många märken och former av detta läkemedel tillgängliga och inte alla märken är noterade på denna information.

Dextrometorfan och guaifenesin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte dextrometorfan och guaifenesin om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin eller tranylcypromin.

Innan detta läkemedel

Använd inte detta läkemedel om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Fråga läkare eller apotekspersonal om detta läkemedel är säkert att använda om du har:

Fråga en läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid eller ammar.

Detta läkemedel kan innehålla fenylalanin.

Hur ska jag ta dextrometorfan och guaifenesin?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Följ alltid anvisningarna på medicinetiketten om att ge hosta eller kallt medicin till ett barn.

Mäta flytande medicin noggrant.

Du kan behöva skaka vätskan innan du mäta en dos.

Svälj förlängd frisättning helhet och inte krossa, tugga eller bryta den.

Strö granulat direkt på tungan och svälja direkt.

Drick extra vätska för att lossa trängsel och smörja halsen medan du tar dextrometorfan och guaifenesin.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagar, eller om du har feber, utslag, eller huvudvärk.

Om du behöver ha någon typ av kirurgi, tala om kirurgen i förväg om du har tagit detta läkemedel under de senaste dagarna.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom dextrometorfan och guaifenesin används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar dextrometorfan och guaifenesin?

Undvik körning eller farlig verksamhet tills du vet hur dextrometorfan och guaifenesin kommer att påverka dig.

Att dricka alkohol med detta läkemedel kan orsaka biverkningar.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder andra hosta eller kalla mediciner som kan innehålla liknande ingredienser.

biverkningar dextrometorfan och guaifenesin

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar dextrometorfan och guaifenesin?

Undvik att använda dextrometorfan och guaifenesin med andra läkemedel som orsakar dåsighet eller bromsa din andning (t.ex. opioid medicin, en muskel relaxer eller medicin för ångest eller kramper).

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel om du även använder andra droger, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om dextrometorfan / guaifenesin

Andra varumärken: Mucinex DM, Robitussin Hosta + Chest Trängsel DM, Tussin DM, Guaifenex DM, ... 16 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.