Sponsrade länkar

diazepam rektal

Vad är diazepam rektal?

diazepam är en bensodiazepin (ben-zoe-dye-AZE-eh-peen).

Diazepam rektalt (för användning i ändtarmen) används för att behandla ibland större beslag (kluster anfall) hos personer med epilepsi som också rutinmässigt tar andra antikrampframkallande.

Diazepam rektal kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda diazepam rektal om du har obehandlad eller okontrollerad trångvinkelglaukom.

Inte alla typer av anfall kan behandlas med diazepam rektal.

Starta inte eller sluta använda någon av dina beslag mediciner under graviditeten utan din läkare.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot diazepam (valium), eller om du har obehandlad eller okontrollerad trångvinkelglaukom.

För att vara säker diazepam är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Inte börjar eller slutar ta diazepam under graviditet utan din läkare.

Diazepam kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 6 månader gamla.

Hur ska jag använda diazepam rektal?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Läs all patientinformation, medicinering guider och instruktionsblad tillhandahålls dig.

Inte alla typer av anfall kan behandlas med diazepam rektal.

Efter att ha gett diazepam rektal till en annan person, stanna hos personen i minst 4 timmar och titta på förändringar i hans eller hennes andning och eventuella biverkningar av läkemedlet.

Få akut medicinsk hjälp om:

Diazepam rektal används i kombination med andra beslag läkemedel.

Diazepam rektal inte för långvarig daglig användning för att förhindra anfall.

Diazepam kan vara vanebildande.

Använd inte detta läkemedel under längre tid än 5 dagar i rad utan en läkares råd.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Efter att ha gett en dos av diazepam rektal, tömma någon överbliven medicin från sprutan i en toalett och spola eller i ett handfat och skölj ner i avloppet.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom diazepam rektal används på ett sätt som behövs, du är inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder diazepam rektal?

Diazepam kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Undvik att dricka alkohol.

Grapefrukt och grapefruktjuice kan interagera med diazepam och leda till oönskade biverkningar.

Diazepam rektala biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare på en gång om den person som mottar detta läkemedel har:

De sedativa effekterna av diazepam rektal kan pågå längre hos äldre vuxna.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar diazepam rektal?

Användning av diazepam med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan orsaka farliga biverkningar eller dödsfall.

Andra läkemedel kan interagera med diazepam rektal, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om diazepam

Andra varumärken: Valium, Diastat, Diazepam Intensol, Diastat AcuDial ... två mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.