Sponsrade länkar

Dibenzyline

Allmänt namn: fenoxibensamin

Vad är Dibenzyline?

Dibenzyline sänker blodtrycket.

Dibenzyline används kontrollera blodtrycket och minska svettningar hos personer med feokromocytom.

Dibenzyline kan också användas för andra ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot Dibenzyline.

Innan Dibenzyline, berätta för din läkare om du har kranskärlssjukdom, en lunginfektion eller njursjukdom.

Undvik att få upp för snabbt från sittande eller liggande ställning, eller så kan du känna dig yr.

Undvik att dricka alkohol.

Detta läkemedel kan orsaka biverkningar som kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot Dibenzyline.

Om du har något av dessa andra villkor, kan du behöva en dosjustering eller speciella tester för att säkert använda detta läkemedel:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om Dibenzyline är skadligt för fostret.

Det är inte känt om fenoxibensamin passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Dibenzyline?

Ta detta läkemedel exakt som ordinerats av din läkare.

Din läkare kan ibland ändra din dos för att se till att du får det bästa resultatet denna medicin.

Ta Dibenzyline med ett helt glas vatten.

Förvara Dibenzyline vid rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Söka akut läkarhjälp om du tror att du har använt för mycket av Dibenzyline.

Överdosering symptom kan inkludera snabb hjärtfrekvens, kräkningar, yrsel eller svimning.

Vad ska jag undvika när du tar Dibenzyline?

Detta läkemedel kan orsaka biverkningar som kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Undvik att få upp för snabbt från sittande eller liggande ställning, eller så kan du känna dig yr.

Undvik att dricka alkohol.

Dibenzyline biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Dibenzyline och ring din läkare omedelbart om du svår yrsel eller om du känner att du kan passera ut.

Mindre allvarliga biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Dibenzyline?

Tala om för din läkare om alla andra mediciner du använder, i synnerhet:

Listan är inte komplett och det kan finnas andra droger som kan interagera med Dibenzyline.

Mer om Dibenzyline (fenoxibensamin)

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.