Sponsrade länkar

dibukain

Vad är Dibukain?

dibukain är ett bedövningsmedel eller bedövande medicin.

Dibukain (för huden) används för att behandla mindre smärta och klåda som orsakas av brännskador, insektsbett, solbränna, eller andra hudirritationer.

Dibukain kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Dibukain om du är allergisk mot det.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda Dibukain om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Det är inte känt om Dibukain skadar fostret.

Det är inte känt om dibukain aktuellt passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 12 år utan läkares inrådan.

Hur ska jag använda Dibukain?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta inte med munnen.

Dibukain brukar appliceras på det drabbade området 3 eller 4 gånger dagligen.

Innan ansökan dibukain, tvätta huden med tvål och vatten.

Applicera tillräckligt med medicin för att täcka hela området som ska behandlas.

För hemorrojder: Dibukain salva kan appliceras på utsidan av ändtarmen.

Tvätta händerna efter applicering detta läkemedel.

Det är bäst att inte använda mer än en tub dibukain per dag (24 timmar).

Du kan täcka det behandlade hudområdet med en lätt bandage eller kompress.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om du har rodnad, irritation, svullnad, blödning, eller några nya symptom.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Dibukain används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av dibukain aktuell förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder Dibukain?

Applicera inte Dibukain nära ögonen.

Undvika exponering för solljus eller solarier.

Dibukain biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Även om risken för allvarliga biverkningar är låg när dibukain appliceras på huden, kan biverkningar uppstå om läkemedlet absorberas i blodet.

Sluta använda Dibukain och ring din läkare omedelbart om du har:

Barn kan absorbera stora mängder av detta läkemedel genom huden och kan vara mer benägna att ha biverkningar.

kräver också din läkare omedelbart om du har:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Dibukain?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicerar kommer att ha en effekt på lokalt applicerad dibukain.

Mer om dibukain aktuellt

Andra varumärken: Nupercainal

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.