Sponsrade länkar

Difenhydramin och fenylefrin

Vad är difenhydramin och fenylefrin?

Difenhydramin är ett antihistamin som minskar effekterna av naturlig kemisk histamin i kroppen.

Fenylefrin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

Difenhydramin och fenylefrin är en kombination läkemedel som används för att behandla symtom på förkylning eller säsongs allergier, inklusive nysningar, rinnande eller täppt näsa och kliande, rinnande ögon.

Difenhydramin och fenylefrin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte difenhydramin och fenylefrin om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin eller tranylcypromin.

Du bör inte använda antihistamin medicin för att göra ett barn sömnig.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot difenhydramin eller fenylefrin.

Använd inte detta läkemedel om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Det är inte känt om difenhydramin och fenylefrin kommer att skada fostret.

Det är inte känt om difenhydramin och fenylefrin går över i bröstmjölk eller om det kan påverka ett ammande barn.

Artificiellt sötad flytande medicin kan innehålla fenylalanin.

Hur ska jag ta difenhydramin och fenylefrin?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ge inte difenhydramin och fenylefrin till ett barn yngre än 6 år.

Du bör inte använda antihistamin medicin för att göra ett barn sömnig.

Den tuggtablett ska tuggas innan de sväljs.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om du har feber med huvudvärk, hosta, eller hudutslag.

Om du behöver kirurgi eller medicinska tester, tala om för läkaren i förväg om du har tagit en kall medicin inom de senaste dagarna.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom förkylning eller allergi medicin används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar difenhydramin och fenylefrin?

Detta läkemedel kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Att dricka alkohol med difenhydramin och fenylefrin kan orsaka biverkningar.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, allergi eller sömnmedicin.

biverkningar difenhydramin och fenylefrin

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Biverkningar såsom muntorrhet, förstoppning, och förvirring kan vara mer troligt i äldre vuxna.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar difenhydramin och fenylefrin?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder difenhydramin och fenylefrin om du även använda några andra droger, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Intag av läkemedlet med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan förvärra dessa effekter.

Mer om difenhydramin / fenylefrin

Andra varumärken: Triaminic Night Time Kalla & Hosta, Delsym Barn Night Time Hosta & Cold, Barn Triacting nattetid, Dimetapp Barn Nattetid Kalla & trängsel, ... 5 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.