Sponsrade länkar

diflorason topisk

Vad är diflorason aktuell?

Diflorason är en steroid som förhindrar utsläpp av ämnen i kroppen som orsakar inflammation.

Diflorason topisk (för huden) används för att behandla hudåkommor såsom eksem eller psoriasis.

Diflorason aktuella kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda diflorason aktuell om du är allergisk mot diflorason.

Använd inte detta läkemedel om något barn utan läkares råd.

Använd inte diflorason aktuellt att behandla alla tillstånd som inte har kontrollerats av din läkare.

Tala om för din läkare om du har:

Också berätta för din läkare om du har diabetes.

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Om du använder diflorason aktuell mot bröstet, undvik områden som kan komma i kontakt med barnets mun.

Hur ska jag använda diflorason aktuell?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Ta inte med munnen.

Använd inte diflorason aktuell på skadad eller infekterad hud eller i öppna sår.

Tvätta händerna före och efter användning diflorason aktuell, om du inte använder medicinen på händerna.

Applicera en liten mängd på det drabbade området och massera försiktigt in i huden.

Plastfilm beläggning (såsom plastfolie, plasthandskar, eller en dusch cap) används ibland för att täcka områden av psoriasis som är behandlade med diflorason topisk.

Täck inte det behandlade hudområdet inte din läkare säger till.

Om du behandlar blöjområdet inte använda byxor plast eller åtsittande blöjor.

Ring din läkare om din hud villkor inte förbättras efter flera dagars behandling, eller om det blir värre när du använder diflorason aktuell.

Om du använder detta läkemedel långsiktigt, kan du behöva täta medicinska tester.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Applicera medicin så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222 om någon har råkar svälja medicinen.

En överdos av diflorason aktuellt förväntas inte producera livshotande symtom.

Vad ska jag undvika när du använder diflorason aktuell?

Skölj med vatten om diflorason aktuellt får i dina ögon.

Diflorason topiska biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Huden kan absorbera aktuell steroid medicin som kan orsaka steroid biverkningar i hela kroppen.

Sluta använda diflorason aktuell och ring din läkare omedelbart om du har:

Steroid medicin kan påverka tillväxten hos barn.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar diflorason aktuellt?

Läkemedel som används på huden är inte sannolikt kommer att påverkas av andra läkemedel du använder.

Mer om diflorason aktuell

Andra varumärken: Psorcon, Apexicon, Apexicon E, Florone ... två mer

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.