Sponsrade länkar

Difteri, Haemophilus b, kikhosta, polio, stelkramp

Vad är difteri, Haemophilus b, kikhosta, polio, stelkramp (DTaP-IVP / Hib) vaccin?

Difteri, Haemophilus influenzae typ b, kikhosta, polio, och stelkramp är allvarliga sjukdomar som orsakas av bakterier eller virus.

Difteri orsakar en tjock beläggning i näsa, hals och luftvägar.

Haemophilus b bakterier kan infektera lungorna eller halsen, och kan också spridas till blodet, ben, leder, hjärna, eller ryggmärgen.

Pertussis (kikhosta) orsakar hosta så allvarlig att den stör äta, dricka, eller andning.

Polio påverkar det centrala nervsystemet och ryggmärgen.

Tetanus (stelkramp) orsakar smärtsam skärpning av musklerna, vanligtvis över hela kroppen.

Difteri, Haemophilus b, kikhosta och polio sprids från person till person.

Den DTaP-IVP / Hib-vaccin används för att förebygga dessa sjukdomar hos barn som är i åldern 6 veckor till 4 år (före den 5: e födelsedag).

Detta vaccin fungerar genom att exponera ditt barn till en liten dos av viruset, bakterier eller ett protein från bakterien, vilket gör att kroppen att utveckla immunitet mot sjukdomen.

Liksom alla vaccin kan DTaP-IVP / Hib inte ge skydd mot sjukdom hos varje person.

Viktig information

Ditt barn bör inte få vaccinet, om han eller hon har en neurologisk störning eller sjukdom som påverkar hjärnan (eller om det var en reaktion på en tidigare vaccin).

Innan detta läkemedel

Ditt barn bör inte få vaccinet, om han eller hon någonsin har haft en livshotande allergisk reaktion mot något vaccin innehållande difteri, Haemophilus, kikhosta, polio, eller stelkramp.

Ditt barn kanske inte kan ta emot detta vaccin om han eller hon någonsin har fått ett liknande vaccin som orsakade något av följande:

Om ditt barn har något av dessa andra villkor, kan detta vaccin måste skjutas upp eller inte ges alls:

Ditt barn kan fortfarande ta emot ett vaccin om han eller hon har en liten förkylning.

Hur vaccinet ges?

Detta vaccin injiceras i en muskel.

Detta vaccin ges i en serie bilder.

Din läkare kan rekommendera att behandla feber och smärta med en aspirin gratis smärtstillande såsom paracetamol (Tylenol) eller ibuprofen (Motrin, Alvedon och andra) när bilden ges och för de närmaste 24 timmarna.

Det är särskilt viktigt att förhindra feber inträffar i ett barn som har ett beslag sjukdom som epilepsi.

Vad händer om jag missar en dos?

Kontakta din läkare om du kommer att sakna en boosterdos eller om du får försenade.

Var noga med ditt barn får alla rekommenderade doser av detta vaccin.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av detta vaccin är osannolik.

Vad ska jag undvika före eller efter att ha fått detta vaccin?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Detta vaccin biverkningar

Ditt barn ska inte få ett boostervaccin om han eller hon hade en livshotande allergisk reaktion efter det första skottet.

Smittas med difteri, Haemophilus b, kikhosta, polio, eller stelkramp är mycket farligare för ditt barns hälsa än får detta vaccin.

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare på en gång om barnet har någon av dessa biverkningar:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar difteri, Haemophilus b, kikhosta, polio och stelkramp?

Innan ditt barn får detta vaccin, tala om för läkaren om ditt barn har nyligen fått några droger eller behandlingar som kan försvaga immunsystemet.

Mer om difteritoxoid / Haemophilus b konjugat (PRP-T) vaccin / kikhosta, acellulärt / poliovirusvaccin, inaktiverat / tetanustoxoid

Andra varumärken: Pentacel

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.