Sponsrade länkar

DigiFab

Allmänt namn: digoxin immun FAB

Vad är DigiFab?

DigiFab används som ett motgift för behandling av en livshotande överdos av digoxin eller digitoxin.

DigiFab inte för behandling av en mild digitalis överdos.

DigiFab kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Om möjligt, innan du får DigiFab, berätta för din läkare om du har hjärtsjukdom eller njursjukdom, eller om du är allergisk mot antibiotika, papaya, eller ananas.

Innan detta läkemedel

Om det är möjligt innan du får DigiFab, berätta för dina vårdgivare om du har:

I en nödsituation, kanske du inte kunna berätta vårdgivare om du är gravid eller ammar.

Hur DigiFab ges?

DigiFab ges som en infusion i en ven.

Din andning, blodtryck, syrenivåer, njurfunktion och andra vitala kommer att bevakas noga.

Medicinska tester kommer att hjälpa din läkare att avgöra hur lång tid att behandla dig med DigiFab.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom DigiFab ges i en nödsituation av sjukvårdspersonal, är det inte troligt att du kommer att sakna en dos.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom detta läkemedel ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika efter att ha fått DigiFab?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

DigiFab biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: nässelutslag, klåda, hud rodnad;

Berätta för dina vårdgivare direkt om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar DigiFab?

Andra läkemedel kan påverka DigiFab, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om DigiFab (digoxin immun fab)

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.