Sponsrade länkar

Digoxin immun FAB

Vad är digoxin immun FAB?

digoxin immun FAB användes som ett motgift för att behandla en livshotande överdos av digoxin eller digitoxin.

Digoxin immun FAB är inte för att behandla en mild digitalis överdos.

Digoxin immun FAB kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Om möjligt, innan du får digoxin immun FAB, berätta för din läkare om du har hjärtsjukdom eller njursjukdom, eller om du är allergisk mot antibiotika, papaya, eller ananas.

Innan detta läkemedel

Om det är möjligt innan du får digoxin immun FAB, berätta för dina vårdgivare om du har:

I en nödsituation, kanske du inte kunna berätta vårdgivare om du är gravid eller ammar.

Hur digoxin immun FAB ges?

Digoxin immun FAB ges som en infusion i en ven.

Din andning, blodtryck, syrenivåer, njurfunktion och andra vitala kommer att bevakas noga.

Medicinska tester kommer att hjälpa din läkare att avgöra hur lång tid att behandla dig med digoxin immun FAB.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom digoxin immun FAB ges i en nödsituation av sjukvårdspersonal, är det inte troligt att du kommer att sakna en dos.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom detta läkemedel ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika efter att ha fått digoxin immun FAB?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Digoxinimmun FAB biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: nässelutslag, klåda, hud rodnad;

Berätta för dina vårdgivare direkt om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar digoxin immun FAB?

Andra läkemedel kan påverka digoxin immun FAB, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om digoxin immun fab

Andra varumärken: DigiFab

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

  • Digibind

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.