Sponsrade länkar

Dilantin

Vad är Dilantin?

Dilantin (fenytoin) är ett antiepileptiskt läkemedel, även kallad ett antikonvulsivt.

Dilantin används för att styra kramper.

Viktig information

Du bör inte använda Dilantin om du samtidigt tar delavirdin (Rescriptor) eller om du är allergisk mot fenytoin, etotoin (Peganone), fosfenytoin (Cerebyx) eller mefenytoin (Mesantoin).

Rapportera eventuella nya eller förvärrade symptom till läkaren, såsom: humör eller beteendeförändringar, depression, ångest, eller om du känner dig upprörd, fientlig, rastlös, hyperaktiv (psykiskt eller fysiskt), eller har självmordstankar eller skada dig själv.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Dilantin om du är allergisk mot fenytoin, eller om du någonsin har haft:

För att vara säker Dilantin är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

Vissa människor har självmordstankar när du tar Dilantin.

Anfallskontroll är mycket viktigt under graviditeten.

Om du är gravid, kan ditt namn vara noterade på en graviditetsregister för att spåra effekterna av fenytoin på barnet.

Om du har tagit fenytoin under graviditeten, se till att tala om för läkaren som levererar ditt barn om din Dilantin användning.

Fenytoin kan göra p-piller mindre effektiva.

Det kanske inte är säkert att amma medan du använder detta läkemedel.

Hur ska jag ta Dilantin?

Ta Dilantin precis som ordinerats av din läkare.

Svälja en förlängd frisättning kapsel helhet och inte krossa, tugga, bryta eller öppna den.

Dilantin Infatabs tuggtabletter är inte för en gång per dag dosering.

Skaka oral suspension (vätska) innan du mäta en dos.

Du kan behöva täta blodprover.

Tala om för din läkare om Dilantin inte verkar fungera lika bra i att kontrollera dina anfall.

I nödfall, slitage eller bär medicinsk identifiering att låta andra vet att du har kramper.

Fenytoin kan orsaka svullnad i tandköttet.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, ljus och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Dilantin?

Undvik att dricka alkohol medan du tar Dilantin.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder over-the-counter läkemedel såsom cimetidin, omeprazol, johannesört, eller vitaminer och mineraltillskott som innehåller folsyra.

Undvik att köra eller farlig verksamhet tills du vet hur Dilantin kommer att påverka dig.

Undvik att ta Antacida samtidigt du tar Dilantin.

Dilantin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion mot Dilantin (nässelutslag, svårt att andas, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, halsont, sveda i ögonen, hud smärta, röd eller lila hud utslag som sprider och orsaker blåsor och fjällning).

Söka läkarvård om du har en allvarlig läkemedelsreaktion som kan påverka många delar av kroppen.

Rapportera alla nya eller förvärrade symptom till läkaren, såsom: humör eller beteendeförändringar, ångest, panikattacker, sömnsvårigheter, eller om du känner impulsiv, irriterad, upprörd, fientlig, aggressiv, rastlös, hyperaktiv (psykiskt eller fysiskt), mer deprimerad eller har självmordstankar eller skada dig själv.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Gemensamma Dilantin biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Dilantin?

Ibland är det inte säkert att använda vissa mediciner samtidigt.

Många läkemedel kan interagera med fenytoin.

Mer om Dilantin (fenytoin)

Andra varumärken: Phenytek

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.