Sponsrade länkar

Dilt-CD

Vad är Dilt-CD?

Dilt-CD är en kalciumkanalblockerare.

Dilt-CD används för behandling av hypertoni (högt blodtryck), angina (bröstsmärta), och vissa hjärtrytmrubbningar.

Dilt-CD kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Dilt-CD om du har mycket lågt blodtryck, en allvarlig hjärtåkomma som "sick sinus syndrome" eller "AV-block" (om du inte har en pacemaker), eller nyligen om du har haft en hjärtinfarkt och du har en ansamling av vätska i lungorna.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Dilt-CD om du är allergisk mot det, eller om du har:

För att vara säker Dilt-CD är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om Dilt-CD kommer att skada fostret.

diltiazem kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Dilt-CD?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Inte krossa, tugga, bryta eller öppna en förlängd frisättning tablett eller kapsel.

För att svälja lättare fråga din läkare eller apotekspersonal om du kan öppna en Dilt-CD kapseln och strö läkemedlet i en sked äppelmos.

Använd Dilt-CD regelbundet för att få mest nytta.

Du ska inte sluta använda Dilt-CD plötsligt.

Om du behandlas för högt blodtryck, fortsätta att använda detta läkemedel även om du mår bra.

Blodtrycket måste kontrolleras ofta.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symtom kan omfatta långsam hjärtrytm, svaghet, bröstsmärta, andfåddhet, eller svimning.

Vad ska jag undvika när du tar diltiazem?

Dilt-CD kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Grapefrukt och grapefruktjuice kan interagera med Dilt-CD och leda till oönskade biverkningar.

Undvik att dricka alkohol samtidigt som Dilt-CD.

Undvik att ta ett supplement innehållande Johannesört samtidigt du tar Dilt-CD.

biverkningar Dilt-CD

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Dilt-CD?

Många läkemedel kan interagera med Dilt-CD, och din läkare kan behöva ändra din behandlingsplan om du använder vissa andra läkemedel.

Mer om diltiazem

Andra varumärken: Cardizem, Cartia XT, Cardizem CD, Taztia XT, ... 7 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.