Sponsrade länkar

Dimaphen Elixir

Allmänt namn: bromfeniramin och fenylefrin

Vad är Dimaphen Elixir?

Bromfeniramin är ett antihistamin som minskar effekterna av naturlig kemisk histamin i kroppen.

Fenylefrin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

Dimaphen Elixir är en kombination läkemedel som används för att behandla symtom på förkylning eller säsongs allergier, inklusive nysningar, rinnande eller täppt näsa och kliande, rinnande ögon.

Dimaphen Elixir kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte Dimaphen Elixir om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin eller tranylcypromin.

Du bör inte använda antihistamin medicin för att göra ett barn sömnig.

Innan detta läkemedel

Använd inte detta läkemedel om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot bromfeniramin eller fenylefrin.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du har:

Det är inte känt om Dimaphen Elixir kommer att skada fostret.

Det är inte känt om bromfeniramin och fenylefrin går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Artificiellt sötad flytande medicin kan innehålla fenylalanin.

Hur ska jag ta Dimaphen Elixir?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 6 år.

Du bör inte använda antihistamin medicin för att göra ett barn sömnig.

Den tuggtablett ska tuggas innan de sväljs.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg om du har tagit en kall medicin inom de senaste dagarna.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om du har feber med huvudvärk, hosta, eller hudutslag.

Dimaphen Elixir kan orsaka onormala resultat med allergi hudtest.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom kall medicin tas som behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Dimaphen Elixir?

Detta läkemedel kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Att dricka alkohol med Dimaphen Elixir kan orsaka biverkningar.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, allergi eller sömnmedicin.

Dimaphen Elixir biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Biverkningar såsom muntorrhet, förstoppning, och förvirring kan vara mer troligt i äldre vuxna.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Dimaphen Elixir?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Dimaphen Elixir om du även använda några andra droger, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Intag av läkemedlet med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan förvärra dessa effekter.

Mer om Dimaphen Elixir (bromfeniramin / fenylefrin)

Andra varumärken: Dimetapp Barn Kalla & allergi, Rynex PE, Vazotab, Alenaze-D ... 4 mer

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.