Sponsrade länkar

Dimetapp långverkande hosta Plus Cold

Allmänt namn: klorfeniramin och dextrometorfan

Vad är Dimetapp långverkande Hosta Plus Cold?

Klorfeniramin är ett antihistamin som minskar effekterna av naturlig kemisk histamin i kroppen.

dextrometorfan är en hostdämpande.

Dimetapp långverkande Hosta Plus Cold är en kombination läkemedel som används för att behandla nysningar, rinnande näsa, rinnande ögon, nässelfeber, hudutslag, klåda och hosta orsakas av allergier, förkylning eller influensa.

Dextrometorfan kommer inte behandla en hosta som orsakas av rökning, astma eller emfysem.

Dimetapp långverkande hosta Plus Cold kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte Dimetapp långverkande hosta Plus Cold om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Innan detta läkemedel

Använd inte detta läkemedel om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Det är inte känt om Dimetapp långverkande hosta Plus Cold kommer att skada fostret.

Detta läkemedel kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Artificiellt sötad flytande medicin kan innehålla fenylalanin.

Hur ska jag ta Dimetapp långverkande Hosta Plus Cold?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 4 år.

Mäta flytande medicin med en särskild dos-mätning sked eller medicin kopp.

Den tuggtablett ska tuggas innan du sväljer det.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om du har feber med huvudvärk, hosta, eller hudutslag.

Om du behöver kirurgi eller medicinska tester, berättar kirurgen eller läkare i förväg om du har tagit Dimetapp långverkande hosta Plus Cold under de senaste dagarna.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom detta läkemedel tas vid behov, kanske du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Dimetapp långverkande Hosta Plus Cold?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, allergi eller sömn medicin.

Dimetapp långverkande hosta Plus Cold kan orsaka dimsyn eller försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av klorfeniramin.

Dimetapp långverkande hosta Plus Cold biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Dimetapp långverkande Hosta Plus Cold?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Dimetapp långverkande hosta Plus Cold om du också använda några andra droger, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Intag av läkemedlet med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan förvärra dessa effekter.

Mer om Dimetapp Barn långverkande Hosta Plus Cold (klorfeniramin / dextrometorfan)

Andra varumärken: Coricidin HBP hosta och kall, Vicks Barn NyQuil Kalla & Hosta, QC Hosta / kall, Robitussin Barn Hosta & Cold långverkande, ... 4 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.