Sponsrade länkar

dimetylsulfoxid

Vad är dimetylsulfoxid?

Dimetylsulfoxid används för att behandla smärta och svullnad orsakad av blåsan eller urin tillstånd inkluderande cystit (urinblåsan inflammation eller irritation).

Dimetylsulfoxid kommer inte behandla en urinvägsinfektion.

Dimetylsulfoxid kan även användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du ska inte behandlas med dimetylsulfoxid om du är allergisk mot det.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om dimetylsulfoxid kommer att skada fostret.

Det kanske inte är säkert att amma medan du använder detta läkemedel.

Hur dimetylsulfoxid ges?

Dimetylsulfoxid injiceras direkt in i urinblåsan med hjälp av en kateter eller en spruta in i urinröret (röret för att leda urin ut ur blåsan).

Efter dimetylsulfoxid placeras i urinblåsan, måste du hålla medicin i 15 minuter innan du tömmer blåsan.

Om du har svår cystit, kan du få en narkos för att bedöva din bäckenbotten innan du behandlas med dimetylsulfoxid.

Dimetylsulfat ges vanligen en gång var 2 veckor, tills symtomen lindras.

Din läkare kan också vilja att du tar andra läkemedel mot smärta eller blåskramp.

Du kan behöva täta blodprover och urin.

Eftersom dimetylsulfoxid kan påverka dina ögon, kan du också behöva ha synundersökningar före och under behandlingen.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar ett möte för dimetylsulfoxid behandling.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom dimetylsulfoxid injiceras in i blåsan och inte in i blodomloppet, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika samtidigt som han får dimetylsulfoxid?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Dimetylsulfoxid biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Berätta för dina vårdgivare om du känner svåra obehag eller irritation när medicinen sätts in, eller när du håller den i urinblåsan.

Du kan märka en vitlöks- eller lök liknande smak i munnen medan du får dimetylsulfoxid.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Dimetylsulfoxid doseringsinformation

Vanliga vuxendos för cystit:

Interstitiell cystit: Ingjuta 50 ml dimetylsulfoxid i blåsan genom katetern eller Asepto spruta.

Vilka andra droger påverkar dimetylsulfoxid?

Dimetylsulfoxid används i urinblåsan är inte sannolikt kommer att påverkas av andra läkemedel du använder.

Mer om dimetylsulfoxid

Andra varumärken: Cryoserv, Rimso-50

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.