Sponsrade länkar

Disponibel Lavemang (rektal)

Allmänt namn: natriumbifosfat och natriumfosfat

Vad är rektal Disposable Lavemang?

Disponibel Lavemang är former av fosfor, som är en naturligt förekommande substans som är viktig i varje cell i kroppen.

Disposable Lavemang är en kombination läkemedel som används hos vuxna och barn för att behandla förstoppning och för att rengöra tarmen innan kolon kirurgi, röntgen eller endoskopi undersökningar.

Engångs Lavemang kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte mer än en lavemang under en 24-timmarsperiod.

Genom att använda för mycket av detta läkemedel kan orsaka sällsynta men livshotande biverkningar på njurarna och hjärtat.

Ring din läkare omedelbart om du har liten eller ingen urinera, dåsighet, eller svullnad i benet, fotleder och fötter.

Du bör inte använda detta läkemedel om du har svår njursjukdom, hjärtsvikt, en perforerad tarm, paralytisk ileus, megakolon, aktiv inflammatorisk tarmsjukdom, en blockering i magtarmkanalen (mage eller tarm), rektal obstruktion eller andra tarmbesvär eller om du är uttorkad.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot det, eller om du har:

För att se till detta läkemedel är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det är inte känt om detta läkemedel passerar över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Använd inte detta läkemedel i ett barn yngre än 2 år utan inrådan av en läkare.

Hur ska jag använda rektal Disposable Lavemang?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta inte rektala lavemang genom munnen.

Vid användning av denna medicin i varje barn, använder bara de former som är speciellt gjorda för barn.

Använd aldrig en vuxen styrka lavemang hos ett barn yngre än 12 år.

Denna medicinering levereras med patienten instruktioner för säker och effektiv användning.

För att använda lavemang, ligga ner på vänster sida med böjda knän.

För bästa resultat, håll liggande och hålla i lavemang tills du känner behov av att ha en avföring.

Använd inte mer än en lavemang under en 24-timmarsperiod.

Genom att använda för mycket av detta läkemedel kan orsaka sällsynta men livshotande biverkningar på njurarna och hjärtat.

För att hålla från att få uttorkad, dricka mycket vätska när du använder mediciner.

Ring din läkare om du är sjuk med kräkningar eller diarré, eller om du svettas mer än vanligt.

Använd inte för längre tid än en vecka om inte din läkare har sagt till.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar en dos eller inte avsluta alla doser som krävs innan operation eller undersökning.

Använd inte mer än en lavemang under en 24-timmarsperiod.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar rektal Disposable Lavemang?

Undvik att ta någon annan natriumfosfat produkt.

Rektal Disposable Enema biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda engångs Lavemang och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar rektal Disposable Lavemang?

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda engångs lavemang om du också använder något av följande läkemedel:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Disposable Lavemang (natriumbifosfat / natriumfosfat)

Andra varumärken: Fleet Lavemang OsmoPrep, Fleet Phospho Soda, Visicol

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.