Sponsrade länkar

Dobutrex

Allmänt namn: dobutamin

Vad är Dobutrex?

Dobutrex stimulerar hjärtmuskeln och förbättrar blodflödet genom att hjälpa hjärtpumpen bättre.

Dobutrex används kort sikt för att behandla hjärtsvikt på grund av försvagad hjärtmuskeln.

Dobutrex brukar ges efter andra hjärtmediciner har prövats utan framgång.

Dobutrex kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Din andning, blodtryck, syrenivåer och andra vitala kommer att bevakas noga när du får Dobutrex.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Dobutrex om du är allergisk mot det.

För att vara säker Dobutrex är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori B. Dobutrex förväntas inte skada fostret.

Det är inte känt om dobutamin passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur Dobutrex ges?

Dobutrex injiceras i en ven genom en kateter.

Du kommer att få Dobutrex i en miljö sjukhus eller klinik för att snabbt behandla några allvarliga biverkningar som uppstår.

När du använder Dobutrex, kan du behöva täta medicinska tester.

Vad händer om jag missar en dos?

Om du använder läkemedlet hemma, kontakta din läkare för instruktioner om du missar en dos av Dobutrex.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Dobutrex?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Dobutrex biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Tala om för din vårdgivare direkt om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Dobutrex?

Andra läkemedel kan interagera med dobutamin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Dobutrex (dobutamin)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.