Sponsrade länkar

DOK

Vad är DOK?

DOK (dokusat) är en pall mjukmedel.

DOK används för att behandla eller förebygga tillfällig förstoppning.

DOK används också för att minska smärta eller rektal skada orsakad av hård avföring eller spännare under tarmrörelserna.

Viktig information

Du bör inte använda DOK om du har en blockering i tarmarna.

Du ska inte ta mineralolja medan du använder DOK.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda DOK om du är allergisk mot Docusate, eller om du har:

Du ska inte ta mineralolja medan du använder DOK.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel:

Det är inte känt om dokusat skadar fostret.

Det är inte känt om dokusat passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Ge inte DOK till ett barn yngre än 6 år utan inrådan av en läkare.

Hur ska jag använda DOK?

Användning DOK exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta detta läkemedel med ett fullt glas vatten.

Inte krossa, tugga, bryta eller öppna en DOK kapsel eller tablett.

Efter att ha tagit DOK kapslar eller tabletter, bör du ha en avföring inom 12 till 72 timmar.

Använd inte dokusat längre än 7 dagar, såvida inte din läkare har sagt till.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom DOK används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan vara illamående, kräkningar eller magsmärtor.

Vad ska jag undvika när du använder DOK?

Undvik att använda laxermedel eller andra avföring mjukgörare inte din läkare har sagt till.

DOK biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion mot DOK: hives;

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Gemensamma DOK biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar DOK?

Andra läkemedel kan interagera med dokusat, inklusive receptbelagda och over-the-counter läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om DOK (Docusate)

Andra varumärken: Colace, Dulcolax pall mjukmedel, Doc-Q-spetsar, Surfak ... 3 mer

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.