Sponsrade länkar

Doxylamin och fenylefrin

Vad är doxylamin och fenylefrin?

Doxylamin är ett antihistamin som minskar effekterna av naturlig kemisk histamin i kroppen.

Fenylefrin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

Doxylamin och fenylefrin är en kombination läkemedel som används för att behandla rinnande eller täppt näsa, nysningar, klåda, rinnande ögon och nästäppa orsakad av allergi, förkylning eller influensa.

Doxylamin och fenylefrin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte doxylamin och fenylefrin om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin eller tranylcypromin.

Du bör inte använda antihistamin medicin för att göra ett barn sömnig.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot doxylamin eller fenylefrin.

Använd inte doxylamin och fenylefrin om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du har:

Det är inte känt om doxylamin och fenylefrin kommer att skada fostret.

Doxylamin och fenylefrin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Artificiellt sötad kall medicin kan innehålla fenylalanin.

Hur ska jag ta doxylamin och fenylefrin?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 4 år.

Du bör inte använda antihistamin medicin för att göra ett barn sömnig.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om du har feber med huvudvärk, hosta, eller hudutslag.

Om du behöver kirurgi eller medicinska tester, berättar kirurgen eller läkare i förväg om du har tagit detta läkemedel under de senaste dagarna.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom detta läkemedel tas vid behov, kanske du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar doxylamin och fenylefrin?

doxylamin och fenylefrin kan orsaka dimsyn eller försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av doxylamin.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, hosta, allergi eller sömnmedicin.

biverkningar doxylamin och fenylefrin

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar doxylamin och fenylefrin?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder doxylamin och fenylefrin om du även använda några andra droger, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Intag av läkemedlet med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan förvärra dessa effekter.

Mer om doxylamin / fenylefrin

Andra varumärken: Poly Hist Forte

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.