Sponsrade länkar

DryMax

Allmänt namn: klorfeniramin, metskopolamin, och pseudoefedrin

Vad är DryMax?

Klorfeniramin och metskopolamin är Antihistaminer som minskar effekterna av naturliga kemiska histamin i kroppen.

Pseudoefedrin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

DryMax är en kombination läkemedel som används för att behandla hosta, rinnande eller täppt näsa, nysningar, klåda och rinnande ögon som orsakas av allergier, förkylning eller influensa.

DryMax kommer inte behandla en hosta som orsakas av rökning, astma eller emfysem.

DryMax kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte detta läkemedel om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Innan detta läkemedel

Använd inte DryMax om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

För att se till detta läkemedel är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om DryMax skadar fostret.

Detta läkemedel kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta DryMax?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 4 år.

Inte krossa, tugga eller bryta en förlängd frisättning.

Mäta flytande medicin med en särskild dos-mätning sked eller medicin kopp.

Om du behöver kirurgi eller medicinska tester, berättar kirurgen eller läkare i förväg om du har tagit detta läkemedel under de senaste dagarna.

Ta inte mer än 7 dagar i rad.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom DryMax tas när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar DryMax?

Dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av klorfeniramin, metskopolamin, och pseudoefedrin.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, hosta, allergi eller sömnmedicin.

Detta läkemedel kan orsaka dimsyn och kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Undvik att bli överhettad eller torkad under träning och i varmt väder.

DryMax biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda DryMax och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar DryMax?

Tala om för din läkare om alla läkemedel som du använder, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Intag av läkemedlet med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan förvärra dessa effekter.

Mer om DryMax (klorfeniramin / metskopolamin / pseudoefedrin)

Andra varumärken: PCM-LA

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.