Sponsrade länkar

DST Plus Pak

Vad är DST Plus Pak?

diklofenak är ett icke-steroidalt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID).

DST Plus Pak (för huden) används för att behandla ledvärk orsakad av osteoartrit.

Solaraze används för att behandla vårtliknande överväxter av hud (aktiniska keratoser) på solexponerade områden av kroppen.

DST Plus Pak kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Diklofenak kan öka risken för dödlig hjärtinfarkt eller stroke, speciellt om du använder den långsiktiga eller ta höga doser, eller om du har hjärtsjukdom.

Diklofenak kan även orsaka mage eller tarm blödning, som kan vara dödlig.

Innan detta läkemedel

Diklofenak kan öka risken för dödlig hjärtinfarkt eller stroke, speciellt om du använder den långsiktiga eller ta höga doser, eller om du har hjärtsjukdom.

Använd inte detta läkemedel strax före eller efter hjärtbypassoperation (koronar bypass-kirurgi eller CABG).

Diklofenak kan även orsaka mage eller tarm blödning, som kan vara dödlig.

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot diklofenak (Voltaren, Cataflam, Flector och andra), eller om du har någonsin haft ett astmaanfall eller allvarlig allergisk reaktion efter att ha tagit aspirin eller NSAID.

DST Plus Pak är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Diklofenak kan påverka ägglossningen och det kan vara svårare att bli gravid när du använder detta läkemedel.

Det kanske inte är säkert att amma medan du använder detta läkemedel.

Hur ska jag använda DST Plus Pak?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla medicinering guider.

Ta inte med munnen.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer din medicin.

Applicera inte DST Plus Pak till ett öppet hudsår eller på områden av infektion, utslag, bränna eller flagnande hud.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Applicera medicin så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder DST Plus Pak?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder andra läkemedel mot smärta, feber, svullnad eller kalla / influensaliknande symtom.

Undvik att dricka alkohol.

Undvik att utsätta behandlad hud mot värme, solljus eller solarier.

Undvik att få DST Plus Pak i dina ögon.

Använd inte kosmetika, solkräm, lotion, myggmedel eller andra läkemedel hudprodukter på samma område du behandlar med DST Plus Pak.

DST Plus Pak biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion (nässelutslag, nysningar, rinnande eller täppt näsa, väsande andning eller andningssvårigheter, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, halsont, svidande ögon, hud smärta , röd eller lila hudutslag med blåsor och peeling).

Även om risken för allvarliga biverkningar är låg när diklofenak appliceras på huden, kan detta läkemedel absorberas genom huden, vilket kan orsaka steroid biverkningar i hela kroppen.

Sluta använda diklofenak och söka akut läkarhjälp om du har tecken på en hjärtattack eller stroke: bröstsmärta sprider sig till din käke eller axeln, plötslig domning eller svaghet på ena sidan av kroppen, sluddrigt tal, andnöd.

kräver också din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar DST Plus Pak?

Fråga din läkare innan du använder diklofenak om du tar ett antidepressivt läkemedel.

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett och många andra läkemedel kan påverka diklofenak.

Mer om diklofenak aktuellt

Andra varumärken: Voltaren Gel, Pennsaid, Flector Patch, Solaraze ... +4 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.