Sponsrade länkar

Duett

Allmänt namn: prenatal multivitaminer

Vilka är Duet?

Det finns många märken och former av prenatala multivitaminer tillgängliga.

Duet är en kombination av många olika vitaminer som normalt finns i livsmedel och andra naturliga källor.

Duet används för att ge de extra vitaminer som behövs under graviditeten.

Duet kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Aldrig ta mer än den rekommenderade dosen av en multivitamin.

Söka akut läkarhjälp om du tror att du har använt för mycket av Duet.

Innan detta läkemedel

Många vitaminer kan orsaka allvarliga eller livshotande biverkningar om de tas i stora doser.

Innan Duet, berätta för din läkare om alla dina medicinska besvär och alla läkemedel som du använder.

Fråga en läkare innan du använder ett vitamin eller mineraltillskott om du är på en saltfattig kost.

Du kan behöva fortsätta att ta Duet om du amma ditt barn.

Hur ska jag ta Duet?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Aldrig ta mer än den rekommenderade dosen av prenatal multivitaminer.

Många multivitamin produkter innehåller också mineraler, såsom kalcium, järn, magnesium, kalium och zink.

Ta din prenatal multivitamin med ett fullt glas vatten.

Svälj vanlig tablett eller kapsel helhet.

Den tuggtablett ska tuggas eller lösas upp i munnen innan du sväljer.

Använd Duet regelbundet för att få mest nytta.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan innefatta magont, kräkningar, diarré, förstoppning, aptitlöshet, håravfall, flagnande hud, pirrig känsla i eller runt munnen, förändringar i menstruationer, viktnedgång, svår huvudvärk, muskel- eller ledvärk, svår ryggsmärta , blod i urinen, blek hud och blåmärken eller blödning.

Vad ska jag undvika när du tar Duet?

Undvik att ta någon annan multivitamin produkt inom 2 timmar före eller efter du tar din Duet.

Undvik regelbunden användning av saltersättningsmedel i din kost om din multivitamin innehåller kalium.

Ta inte detta läkemedel med mjölk, andra mejeriprodukter, kalciumtillskott eller antacida som innehåller kalcium.

Duett biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

När det tas enligt anvisningarna, är Duet förväntas inte orsaka allvarliga biverkningar.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Duet?

Vitamin- och mineraltillskott kan interagera med vissa mediciner, eller påverka hur läkemedel fungerar i kroppen.

Denna lista är inte komplett.

Mer om Duet (multivitamin, prenatal)

Andra varumärken: Prenatal Multivitaminer, Prenatal Plus, Stuart Prenatal med betakaroten, OB Complete Petite, ... 69 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.