Sponsrade länkar

Duexis

Allmänt namn: famotidin och ibuprofen

Vad är Duexis?

Duexis innehåller en kombination av famotidin och ibuprofen.

Ibuprofen är ett icke-steroidalt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID).

Duexis är ett kombinationsläkemedel.

Viktig information

Ibuprofen kan öka risken för dödlig hjärtinfarkt eller stroke, speciellt om du använder den långsiktiga eller ta höga doser, eller om du har hjärtsjukdom.

Ibuprofen kan också orsaka mage eller tarm blödning, som kan vara dödlig.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Duexis om du är allergisk mot famotidin eller ibuprofen, eller om du någonsin har haft ett astmaanfall eller allvarlig allergisk reaktion efter att ha tagit aspirin eller NSAID.

Ibuprofen kan öka risken för dödlig hjärtinfarkt eller stroke, speciellt om du använder den långsiktiga eller ta höga doser, eller om du har hjärtsjukdom.

Använd inte Duexis precis före eller efter hjärtbypassoperation (koronar bypass-kirurgi eller CABG).

Ibuprofen kan också orsaka mage eller tarm blödning, som kan vara dödlig.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta Duexis om du har:

Att ta ibuprofen under de senaste 3 månaderna av graviditeten kan skada det ofödda barnet.

Det är inte känt om famotidin och ibuprofen går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Ge inte Duexis till ett barn utan inrådan av en läkare.

Hur ska jag ta Duexis?

Ta Duexis exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Duexis tas vanligen 3 gånger varje dag.

Ta inte mer än den rekommenderade dosen.

Inte krossa, tugga eller bryta en Duexis tablett.

Om du använder detta läkemedel långsiktigt, kan du behöva täta medicinska tester.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Duexis doseringsinformation

Vanliga vuxendos av Duexis för artros:

Famotidin 26,6 mg-Ibuprofen 800 mg (1 tablett) oralt 3 gånger om dagen Användning: Till lindring av tecken och symptom på reumatoid artrit och osteoartrit;

Vanliga vuxendos av Duexis för reumatoid artrit:

Famotidin 26,6 mg-Ibuprofen 800 mg (1 tablett) oralt 3 gånger om dagen Användning: Till lindring av tecken och symptom på reumatoid artrit och osteoartrit;

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Duexis?

Undvik att använda andra mediciner som innehåller ibuprofen.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, allergi eller smärta medicin.

Undvik att dricka alkohol.

Duexis biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion mot Duexis: nysningar, rinnande eller täppt näsa;

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en hjärtattack eller stroke: bröstsmärta sprider sig till din käke eller axeln, plötslig domning eller svaghet på ena sidan av kroppen, sluddrigt tal, andnöd.

Sluta använda ibuprofen och ring din läkare omedelbart om du har:

Gemensamma Duexis biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Duexis?

Fråga din läkare innan du tar Duexis om du tar ett blodförtunnande medel (warfarin, Coumadin) eller ett antidepressivt såsom citalopram, escitalopram, fluoxetin (Prozac), fluvoxamin, paroxetin, sertralin (Zoloft), trazodon eller vilazodon.

Ibland är det inte säkert att använda vissa mediciner samtidigt.

Många läkemedel kan interagera med famotidin och ibuprofen.

Mer om Duexis (famotidin / ibuprofen)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.