Sponsrade länkar

Dulcolax pall mjukmedel

Allmänt namn: dokusatnatrium 100mg kapslar

Vad är Dulcolax pall Sköljmedel?

Dulcolax pall mjukmedel (dokusat) gör tarmrörelser mjukare och lättare att passera.

Dulcolax pall mjukmedel 100mg kapslar används för att behandla eller förebygga tillfällig förstoppning.

Dulcolax pall mjukmedel används också för att minska smärta eller rektal skada orsakad av hård avföring eller spännare under tarmrörelserna.

Viktig information

Du bör inte använda Dulcolax pall mjukmedel om du har en blockering i tarmarna.

Du ska inte ta mineralolja medan du använder Dulcolax pall mjukmedel.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Dulcolax pall mjukmedel om du är allergisk mot dokusatnatrium, eller om du har:

Du ska inte ta mineralolja medan du använder Dulcolax pall mjukmedel.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta dokusatnatrium:

Det är inte känt om natriumdokusat kommer att skada fostret.

Det är inte känt om natriumdokusat passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 6 år utan inrådan av en läkare.

Hur ska jag använda Dulcolax pall Sköljmedel?

Användning Dulcolax pall mjukmedel exakt enligt anvisningarna på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta detta läkemedel med ett fullt glas vatten.

Tugga inte, bryta eller öppna en Dulcolax pall mjukmedel 100mg kapsel.

Efter att ha tagit detta läkemedel bör du ha en avföring inom 12 till 72 timmar.

Använd inte Dulcolax pall mjukmedel under längre tid än 7 dagar, såvida inte din läkare har sagt till.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Dulcolax pall mjukmedel doseringsinformation

Vanlig dos för Förstoppning - vuxna och barn över 12 år:

Oral: 100 mg till 300 mg administreras oralt i en till 3 lika uppdelade doser per dag.

Vanliga pediatrisk dos för förstoppning:

Oral: 2 till 12 år: En 100 mg kapsel en gång om dagen.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Dulcolax pall mjukmedel används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan vara illamående, kräkningar eller magsmärtor.

Vad ska jag undvika när du använder Dulcolax pall Sköljmedel?

Undvik att använda laxermedel eller andra avföring mjukgörare inte din läkare har sagt till.

Dulcolax avföringsmjukmedlet biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Dulcolax pall mjukmedel och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga Dulcolax pall mjukmedel biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Dulcolax pall Sköljmedel?

Andra läkemedel kan interagera med natriumdokusat, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Dulcolax pall mjukmedel (dokusat)

Andra varumärken: Colace, DOK, Doc-Q-spetsar, Surfak ... 3 mer

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.