Sponsrade länkar

Duphalac

Allmänt namn: laktulos

Vad är Duphalac (laktulos)?

Duphalac (laktulos) är en typ av socker.

Duphalac används för att behandla kronisk förstoppning.

Duphalac kan också användas för andra ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Vad är den viktigaste informationen jag bör veta om Duphalac (laktulos)?

Innan Duphalac, berätta för din läkare om du har diabetes eller om du behöver ha någon typ av tarmtest med en omfattning (t.ex. en koloskopi).

Det kan ta upp till 48 timmar innan du har en avföring efter att ha tagit detta läkemedel.

Den flytande formen av Duphalac kan bli något mörkare i färg, men detta är en ofarlig effekt.

Om du använder Duphalac under en lång tid, kan din läkare vill att du ska ha tillfälliga blodprov.

Vad ska jag diskutera med min läkare innan du tar Duphalac (laktulos)?

Innan Duphalac, berätta för din läkare om du har:

Om du har något av dessa villkor, kan du behöva en dosjustering eller speciella tester för att säkert ta Duphalac.

Hur ska jag ta Duphalac (laktulos)?

Ta detta läkemedel exakt som ordinerats av din läkare.

Mät flytande medicin med en speciell dos-mätning sked eller kopp, inte en vanlig tabell sked.

Den flytande formen av Duphalac kan bli något mörkare i färg, men detta är en ofarlig effekt.

Duphalac (laktulos) pulver bör vara blandad med minst 4 dl vatten.

Det kan ta upp till 48 timmar innan du har en avföring efter att ha tagit detta läkemedel.

Om du använder Duphalac under en lång tid, kan din läkare vill att du ska ha tillfälliga blodprov.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Överdosering symptom kan innefatta diarré, magsmärtor, varm och torr hud, förvirring, ojämn hjärtfrekvens, extrem törst, ökad urinering, ben obehag och muskelsvaghet eller limp känsla.

Vad ska jag undvika när du tar Duphalac (laktulos)?

Undvik att använda antacida utan din läkare.

Duphalac (laktulos) biverkningar

Mindre allvarliga biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Duphalac (laktulos)?

Det kan finnas andra droger som kan interagera med Duphalac.

Mer om Duphalac (laktulos)

Andra varumärken: Kristalose, Constulose, Generlac, Enulose

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.