Sponsrade länkar

Duramist Plus

Allmänt namn: oximetazolin nasal

Vad är Duramist Plus?

Oximetazolin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

Duramist Plus (för näsan) är för tillfällig lindring av nästäppa (täppt näsa) som orsakas av allergier eller en vanlig förkylning.

Duramist Plus kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Duramist Plus (för näsan) används för tillfällig lindring av nästäppa orsakad av allergier eller en vanlig förkylning.

Sluta använda Duramist Plus och ring din läkare omedelbart om du har pågående eller förvärrade symtom, eller om du har svår brännande eller stickande känsla i näsan efter att ha använt nässprayen

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Duramist Plus om du är allergisk mot det.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om Duramist Plus kommer att skada fostret.

Det är inte känt om oximetazolin nasal passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda Duramist Plus?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Använda medicinen för lång eller för ofta kan förvärra symtomen eller orsaka nästäppa att rensa upp och komma tillbaka.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 3 dagars behandling.

Dela inte detta läkemedel med en annan person, även om de har samma symptom som du har.

Att använda näsdroppar (nasal lösning):

Om du vill använda nässprayen:

Använd inte nässprayen mer än 2 gånger i 24 timmar.

Torka av spetsen på sprayflaska med en ren vävnad men inte tvätta med vatten eller tvål.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222 om någon har råkar svälja medicinen.

Håll Duramist Plus oåtkomligt för barn.

Vad ska jag undvika när du använder Duramist Plus?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

biverkningar Duramist Plus

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Duramist Plus och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Duramist Plus?

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda Duramist Plus om du också använder något av följande läkemedel:

Denna lista är inte fullständig och andra droger kan interagera med Duramist Plus.

Mer om Duramist Plus (oxymetazolin nasal)

Andra varumärken: Afrin, Zicam Sinus Relief, Afrin Sinus, Afrin droppfri Sinus, ... 23 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.