Sponsrade länkar

Duravent DM

Allmänt namn: dextrometorfan, guaifenesin, och fenylefrin

Vad är Duravent DM?

Det finns många märken och former av Duravent DM tillgängliga.

dextrometorfan är en hostdämpande som påverkar signaler i hjärnan som utlöser hosta reflex.

guaifenesin är en slemlösande som lossar trängseln i bröstet och halsen.

Fenylefrin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

Duravent DM är en kombination läkemedel som används för att behandla hosta, täppt näsa och bröstet trängsel som allergier, förkylning eller influensa.

Detta läkemedel kommer inte att behandla en hosta som orsakas av rökning, astma eller emfysem.

Duravent DM kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte detta läkemedel om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isokarboxazid, linezolid, fenelzin, rasagilin, selegilin och tranylcypromin.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot dextrometorfan, guaifenesin, eller fenylefrin.

Använd inte detta läkemedel om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Fråga läkare eller apotekspersonal om detta läkemedel är säkert att använda om du har:

Detta läkemedel kan innehålla fenylalanin.

Fråga en läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid eller ammar.

Hur ska jag ta Duravent DM?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Följ alltid anvisningarna på medicinetiketten om att ge hosta eller kallt medicin till ett barn.

Inte krossa, tugga eller bryta en förlängd frisättning.

Mäta flytande medicin noggrant.

Drick extra vätska för att lossa trängsel och smörja halsen medan du tar denna medicin.

Om du behöver kirurgi eller medicinska tester, berättar kirurgen eller läkare i förväg om du har tagit detta läkemedel under de senaste dagarna.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagar, eller om du har feber, utslag, eller huvudvärk.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom hosta eller kall medicin används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Duravent DM?

Att dricka alkohol med detta läkemedel kan orsaka biverkningar.

Detta läkemedel kan orsaka dimsyn och kan försämra dina reaktioner.

Att dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av detta läkemedel.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder andra hosta eller kalla mediciner som kan innehålla liknande ingredienser.

Duravent DM biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Duravent DM?

Vissa läkemedel kan orsaka oönskade eller farliga effekter när de används tillsammans.

Mer om Duravent DM (dextrometorfan / guaifenesin / fenylefrin)

Andra varumärken: Mucinex Snabb Max svåra trafikstockningar och hosta, Giltuss, Tussin CF, Broncotron-D, ... 10 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.