Sponsrade länkar

Durlaza

Vad är Durlaza?

Durlaza är ett salicylat (sa-LIS-il-ate).

Durlaza används för att behandla smärta och minska feber eller inflammation.

Durlaza kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Durlaza om du har en blödningssjukdom, såsom hemofili, som nyligen haft mage eller tarm blödning, eller om du är allergisk mot en NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel).

Durlaza kan orsaka Reyes syndrom, en allvarlig och ibland livshotande tillstånd hos barn.

Innan detta läkemedel

Ge inte Durlaza till ett barn eller tonåring med feber, influensaliknande symtom eller vattkoppor.

Du bör inte använda Durlaza om du är allergisk mot det, eller om du har:

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Intag Durlaza under slutet av graviditeten kan orsaka blödningar i modern eller barnet under förlossningen.

Du ska inte amma medan du använder detta läkemedel.

Hur ska jag ta Durlaza?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta med mat om Durlaza upprör magen.

Inte krossa, tugga, bryta eller öppna en enterodragerade eller fördröjd frisättning piller.

Den tuggtablettform av aspirin måste tuggas innan de sväljs.

Om du använder sugtablett eller dispergerbara tabletten, följ alla doserings instruktionerna som medföljer din medicin.

Om du behöver operation, berätta för din kirurg du för närvarande använder detta läkemedel.

Ta inte detta läkemedel om du luktar en stark vinäger lukt i Durlaza flaskan.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Durlaza används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera tillfällig hörselnedsättning, beslag (konvulsioner), eller koma.

Vad ska jag undvika när du tar Durlaza?

Undvik alkohol.

Om du tar Durlaza att förhindra hjärtinfarkt eller stroke, undviker också ta ibuprofen (Alvedon, Motrin).

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder andra läkemedel mot smärta, feber, svullnad eller kalla / influensaliknande symtom.

Durlaza biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Durlaza och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Durlaza?

Fråga din läkare innan du använder Durlaza om du tar ett antidepressivt läkemedel.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Durlaza med andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Durlaza (aspirin)

Andra varumärken: Aspir 81, Ecotrin, Bayer aspirin, Aspir-Low ... 16 mer

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.