Sponsrade länkar

Dynacirc

Allmänt namn: isradipin

Vad är Dynacirc?

Dynacirc är i en grupp av läkemedel som kallas kalciumkanalblockerare.

Dynacirc används för att behandla högt blodtryck (hypertoni).

Dynacirc kan också användas för andra ändamål än de som anges i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte ta denna medicin om du är allergisk mot Dynacirc.

Innan Dynacirc, berätta för din läkare om du har njur- eller leversjukdom, hjärtsvikt eller en förträngning eller blockering i magtarmkanalen.

Inte krossa, tugga eller bryta en förlängd frisättning.

Dynacirc kan orsaka biverkningar som kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Vissa tablettformer isradipin görs med ett skal som inte absorberas eller smält i kroppen.

Fortsätt använda Dynacirc enligt anvisningarna, även om du mår bra.

För att vara säker på att detta läkemedel hjälper ditt tillstånd, kommer ditt blodtryck måste kontrolleras regelbundet.

Innan detta läkemedel

Du bör inte ta denna medicin om du är allergisk mot Dynacirc.

Innan Dynacirc, berätta för din läkare om du är allergisk mot något läkemedel, eller om du har:

Om du har något av dessa villkor, kan du behöva en dosjustering eller speciella tester för att säkert ta Dynacirc.

FDA graviditet kategori C. Denna medicin kan vara skadligt för fostret.

Isradipin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Dynacirc?

Ta detta läkemedel exakt som det var ordinerats åt dig.

Din läkare kan ibland ändra din dos för att se till att du får det bästa resultatet denna medicin.

Inte krossa, tugga eller bryta en förlängd frisättning.

Vissa tablettformer isradipin görs med ett skal som inte absorberas eller smält i kroppen.

Fortsätt använda Dynacirc enligt anvisningarna, även om du mår bra.

För att vara säker på att detta läkemedel hjälper ditt tillstånd, kommer ditt blodtryck måste kontrolleras regelbundet.

Lagra Dynacirc vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Söka akut läkarhjälp om du tror att du har använt för mycket av Dynacirc.

Överdosering symptom kan inkludera snabb hjärtfrekvens, trög känsla eller känsla som du kan passera ut.

Vad ska jag undvika när du tar Dynacirc?

Dynacirc kan orsaka biverkningar som kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Undvik att få upp för snabbt från sittande eller liggande ställning, eller så kan du känna dig yr.

Dynacirc biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare på en gång om du har något av dessa allvarliga biverkningar:

Mindre allvarliga biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Dynacirc?

Innan Dynacirc, berätta för din läkare om du använder något av följande läkemedel:

Listan är inte komplett och det kan finnas andra droger som kan interagera med Dynacirc.

Mer om Dynacirc (isradipin)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.