Sponsrade länkar

Dyphylline och guaifenesin

Vad är dyphylline och guaifenesin?

Dyphylline är en bronkdilaterare.

guaifenesin är en slemlösande.

Dyphylline och guaifenesin är en kombination läkemedel som används för att behandla hosta och andningsproblem som orsakas av tillstånd såsom bronkialastma, kronisk bronkit, eller emfysem.

Detta läkemedel är inte en räddningsmedicinering för astma eller bronkit, och är inte ett botemedel för emfysem.

Dyphylline och guaifenesin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Dyphylline och guaifenesin bör inte ges till barn yngre än 6 år.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda dyphylline och guaifenesin om du är allergisk mot dyphylline eller guaifenesin.

För att vara säker dyphylline och guaifenesin är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om dyphylline och guaifenesin kommer att skada fostret.

Dyphylline och guaifenesin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Dyphylline och guaifenesin bör inte ges till barn yngre än 6 år.

Hur ska jag ta dyphylline och guaifenesin?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Mäta flytande medicin med en särskild dos-mätning sked eller medicin kopp.

Ta dyphylline och guaifenesin med mat om det upprör magen.

Drick extra vätska för att lossa trängsel och smörja halsen medan du tar denna medicin.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan innefatta agitation, kräkningar, extrem törst, ringningar i öronen, svettningar, värmekänsla, långsam eller oregelbunden hjärtfrekvens, eller beslag (konvulsioner).

Vad ska jag undvika när du tar dyphylline och guaifenesin?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något hosta eller kallt medicin.

biverkningar Dyphylline och guaifenesin

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Dyphylline och guaifenesin doseringsinformation

Vanliga vuxendos för astma:

En tablett oralt tre till fyra gånger dagligen-I svåra fall kan dosen fördubblades som needed.-Justera dos baseras på patientens response.Use (er): Som ett bronkdilaterande slemlösande för behandling av bronkialastma och för reversibel bronkospasm associerad med kronisk bronkit och emfysem.

Vanliga vuxendos för bronkit:

En tablett oralt tre till fyra gånger dagligen-I svåra fall kan dosen fördubblades som needed.-Justera dos baseras på patientens response.Use (er): Som ett bronkdilaterande slemlösande för behandling av bronkialastma och för reversibel bronkospasm associerad med kronisk bronkit och emfysem.

Vilka andra droger påverkar dyphylline och guaifenesin?

Andra läkemedel kan interagera med dyphylline och guaifenesin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om dyphylline / guaifenesin

Andra varumärken: Difil-G Forte, Jay-Phyl

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.