Sponsrade länkar

Ecotrin

Vad är Ecotrin?

Ecotrin är ett salicylat (sa-LIS-il-ate).

Ecotrin används för att behandla smärta och minska feber eller inflammation.

Ecotrin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Ecotrin om du har en blödningssjukdom, såsom hemofili, som nyligen haft mage eller tarm blödning, eller om du är allergisk mot en NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel).

Ecotrin kan orsaka Reyes syndrom, en allvarlig och ibland livshotande tillstånd hos barn.

Innan detta läkemedel

Ge inte Ecotrin till ett barn eller tonåring med feber, influensaliknande symtom eller vattkoppor.

Du bör inte använda Ecotrin om du är allergisk mot det, eller om du har:

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Intag Ecotrin under slutet av graviditeten kan orsaka blödningar i modern eller barnet under förlossningen.

Du ska inte amma medan du använder detta läkemedel.

Hur ska jag ta Ecotrin?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta med mat om Ecotrin upprör magen.

Inte krossa, tugga, bryta eller öppna en enterodragerade eller fördröjd frisättning piller.

Den tuggtablettform av aspirin måste tuggas innan de sväljs.

Om du använder sugtablett eller dispergerbara tabletten, följ alla doserings instruktionerna som medföljer din medicin.

Om du behöver operation, berätta för din kirurg du för närvarande använder detta läkemedel.

Ta inte detta läkemedel om du luktar en stark vinäger lukt i Ecotrin flaskan.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Ecotrin används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera tillfällig hörselnedsättning, beslag (konvulsioner), eller koma.

Vad ska jag undvika när du tar Ecotrin?

Undvik alkohol.

Om du tar Ecotrin att förhindra hjärtinfarkt eller stroke, undviker också ta ibuprofen (Alvedon, Motrin).

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder andra läkemedel mot smärta, feber, svullnad eller kalla / influensaliknande symtom.

Ecotrin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Ecotrin och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Ecotrin?

Fråga din läkare innan du använder Ecotrin om du tar ett antidepressivt läkemedel.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Ecotrin med andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Ecotrin (aspirin)

Andra varumärken: Aspir 81, Bayer aspirin, Aspir-Low, Ascriptin ... 16 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.