Sponsrade länkar

Ecoza

Allmänt namn: ekonazol topisk

Vad är Ecoza?

ekonazol är ett läkemedel mot svamp som bekämpar infektioner orsakade av svamp.

Ecoza (för huden) används för att behandla fotsvamp (tinea pedis), Jock kliar (ljumsksvamp) och ringorm (ringorm).

Ecoza kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Ecoza om du är allergisk mot det.

Tala om för din läkare om du tar ett blodförtunnande medel såsom warfarin (Waran, Jantoven).

Om du är gravid, kommer din läkare att avgöra om det är säkert för dig att använda Ecoza.

Det kanske inte är säkert att amma medan du använder detta läkemedel.

Använd inte detta läkemedel på ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag använda Ecoza?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Ta inte med munnen.

Tvätta händerna före och efter tillämpningen av denna medicin.

Applicera endast ett tunt lager av medicinen till det drabbade området.

Att behandla fotsvamp: Applicera läkemedlet till de drabbade områdena och närliggande huden en gång per dag under en månad.

Att behandla Jock kliar, ringorm, eller tinea versicolor: Applicera läkemedlet till de drabbade områdena och närliggande huden en gång per dag i 2 veckor.

För att behandla svampinfektioner i huden: Applicera läkemedlet till de drabbade områdena och närliggande hud två gånger per dag i 2 veckor.

Täck inte det behandlade hudområdet inte din läkare säger till.

Använd denna medicin för hela skriven tid, även om symtomen snabbt förbättras.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras.

Dela inte detta läkemedel med en annan person, även om de har samma symptom som du har.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd läkemedlet så snart som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Ecoza?

Undvik att få Ecoza i dina ögon.

Ecoza biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har svår brännande, rodnad eller sveda efter applicering av läkemedlet.

Vanliga biverkningar kan inkludera mild utslag eller hudirritation där läkemedlet tillämpades.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Ecoza?

Läkemedel som används på huden är inte sannolikt kommer att påverkas av andra läkemedel du använder.

Mer om Ecoza (ekonazol topisk)

Andra varumärken: Spectazole

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.