Sponsrade länkar

Ed-Chlortan

Allmänt namn: klorfeniramin

Vad är Ed-Chlortan?

Ed-Chlortan är ett antihistamin som minskar effekterna av naturlig kemisk histamin i kroppen.

Ed-Chlortan används för att behandla rinnande näsa, nysningar, klåda och rinnande ögon som orsakas av allergier, förkylning eller influensa.

Ed-Chlortan kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Fråga alltid en läkare innan du ger en hosta eller förkylning medicin till ett barn.

Du bör inte använda Ed-Chlortan om du har trångvinkelglaukom, en blockering i magen eller tarmarna, en förstorad prostata, om du inte kan urinera eller om du har en astmaattack.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Ed-Chlortan om du är allergisk mot det, eller om du har:

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta Ed-Chlortan om du har:

FDA graviditet kategori B. Ed-Chlortan förväntas inte skada fostret.

klorfeniramin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Artificiellt sötad kall medicin kan innehålla fenylalanin.

Hur ska jag ta Ed-Chlortan?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta inte mer än 7 dagar i rad.

Inte krossa, tugga eller bryta en förlängd frisättning.

Mät flytande medicin med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp, inte med ett vanligt bord sked.

Fråga alltid en läkare innan du ger en hosta eller förkylning medicin till ett barn.

Om du behöver kirurgi eller medicinska tester, berättar kirurgen eller läkare i förväg om du har tagit detta läkemedel under de senaste dagarna.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom detta läkemedel tas vid behov, kanske du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera svåra former av några av de biverkningar som anges i denna medicinering guide.

Vad ska jag undvika när du tar Ed-Chlortan?

Ed-Chlortan kan orsaka dimsyn eller försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av klorfeniramin.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, hosta, allergi eller sömnmedicin.

Undvik att bli överhettad eller torkad under träning och i varmt väder.

Ed-Chlortan biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Ed-Chlortan och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Ed-Chlortan?

Intag av Ed-Chlortan med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan förvärra dessa effekter.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Ed-Chlortan om du även använda några andra droger, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Ed-Chlortan (klorfeniramin)

Andra varumärken: Chlor-Trimeton, allergi lättnad, Aller-Chlor, CPM, ... 7 mer

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.