Sponsrade länkar

Edecrin

Allmänt namn: etakrynsyra

Vad är Edecrin?

Edecrin är ett loop-diuretikum (vatten piller) som hindrar kroppen från att absorbera för mycket salt, vilket gör att salt istället föras i urinen.

Edecrin används för att behandla vätskeansamling (ödem) hos personer med kronisk hjärtsvikt, leversjukdom eller njursjukdom som nefrotiskt syndrom.

Edecrin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Edecrin om du inte kan urinera eller om du nyligen har haft svår vattnig diarré.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Edecrin om du är allergisk mot det, eller om:

För att vara säker Edecrin är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Edecrin förväntas inte vara skadligt för fostret.

Det är inte känt om etakrynsyra passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Edecrin är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag ta Edecrin?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Ta detta läkemedel efter en måltid, om inte din läkare säger något annat.

Edecrin gör du kissa oftare och du kan få uttorkad lätt.

När du använder Edecrin, kan du behöva frekventa blodprov och vikt checkar.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera muntorrhet, ökad törst, humörsvängningar, förvirring, ringningar i öronen, aptitlöshet, kräkningar, muskelvärk eller svaghet, brist på energi, snabba hjärtslag, och liten eller ingen urinering.

Vad ska jag undvika när du tar Edecrin?

Undvik att bli uttorkad.

Vilka är de eventuella biverkningar av Edecrin

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Edecrin?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Edecrin (etakrynsyra)

Andra varumärken: Sodium Edecrin

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.