Sponsrade länkar

EEMT HS

Allmänt namn: förestrade östrogener och metyltestosteron

Vad är EEMT HS?

Förestrade östrogener är kvinnliga könshormoner som är nödvändiga för många processer i kroppen.

testosteron" title="metyltestosteron ">metyltestosteron är en konstgjord form av testosteron, ett naturligt förekommande könshormon som produceras i en mannens testiklar.

Kombinationen av förestrade östrogener och metyltestosteron används för att behandla symptom på klimakteriet, såsom värmevallningar, och vaginal torrhet, sveda och irritation.

Detta läkemedel kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte detta läkemedel om du har något av följande villkor: leversjukdom, en nutidshistoria för hjärtinfarkt, stroke eller cirkulationsproblem, en hormonrelaterad cancer såsom bröst- eller livmodercancer, onormal vaginal blödning, eller om du är gravid eller ammar.

Detta läkemedel kan orsaka fosterskador i ett ofött barn.

EEMT HS ökar risken att utveckla endometriehyperplasi, ett tillstånd som kan leda till cancer i livmodern.

Långsiktig EEMT HS behandling kan öka risken för bröstcancer, hjärtinfarkt eller stroke.

Har regelbundna fysiska tentor och själv undersöka dina bröst för klumpar på månadsbasis när du använder EEMT HS.

Innan detta läkemedel

EEMT HS bör inte användas för att förebygga hjärtsjukdomar, stroke eller demens, eftersom denna medicin faktiskt kan öka risken att utveckla dessa tillstånd.

Du ska inte ta EEMT HS om du har:

För att du kan säkert ta EEMT HS, berätta för din läkare om du har något av dessa andra villkor:

EEMT HS ökar risken att utveckla endometriehyperplasi, ett tillstånd som kan leda till cancer i livmodern.

Långsiktig EEMT HS behandling kan öka risken för bröstcancer, äggstockscancer, eller livmodercancer.

FDA graviditet kategori X. Detta läkemedel kan orsaka fosterskador.

Förestrade östrogener och metyltestosteron kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda EEMT HS?

Ta precis som ordinerats av din läkare.

Detta läkemedel tas vanligen i en cykel av 3 veckor på och 1 vecka ledigt.

Har regelbundna fysiska tentor och själv undersöka dina bröst för klumpar på månadsbasis när du använder EEMT HS.

Om du behöver medicinska tester eller kirurgi, eller om du kommer att vara på sängläge, kan du behöva sluta använda denna medicin under en kort tid.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan vara illamående, kräkningar, eller vaginal blödning.

Vad ska jag undvika när du använder EEMT HS?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

EEMT HS biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare på en gång om du har en allvarlig biverkning som:

Mindre allvarliga biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar EEMT HS?

Många läkemedel kan interagera med EEMT HS.

Denna lista är inte fullständig och andra droger kan interagera med EEMT HS.

Mer om EEMT HS (esterifierade östrogener / metyltestosteron)

Andra varumärken: Estratest, Covaryx, Covaryx HS, Essian, ... 3 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.