Sponsrade länkar

Ellura

Allmänt namn: tranbär

Vad är Ellura?

Ellura produceras från berry frukten av en nordamerikansk vintergrön buske.

Ellura (såsom juice eller i kapslar) har använts i alternativ medicin som en möjligen effektivt hjälpmedel för att förebygga symptom såsom smärta eller brännande med urinering.

Andra användningsområden inte visat forskning har inkluderat: urinering problem som orsakas av en förstorad prostata;

Det är inte säkert om Ellura är effektiv vid behandling av något medicinskt tillstånd.

Ellura säljs ofta som ett supplement.

Ellura kan också användas för ändamål som inte nämns i denna produktguide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på produktens etikett och förpackning.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna produkt om du är allergisk mot Ellura.

Fråga läkare, apotekare eller annan vårdgivare om det är säkert för dig att använda denna produkt om du har:

Det är inte känt om Ellura skadar fostret.

Cranberry kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Ellura?

När man överväger att använda växtbaserade kosttillskott, rådfråga din läkare.

Om du väljer att använda Ellura, använda den enligt anvisningarna på förpackningen eller enligt anvisningar från din läkare, apotekare eller annan vårdgivare.

Dricka mycket vätska när du tar Ellura.

Den tuggtablett ska tuggas innan du sväljer det.

Använd inte olika former (juice, tabletter, kapslar, etc) av tranbär samtidigt utan läkares inrådan.

Ring din läkare om villkoret du behandlar med Ellura inte förbättras, eller om det blir värre när du använder denna produkt.

Lagra Ellura i en förseglad behållare enligt anvisningarna på produktetiketten, bort från värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Ellura?

Undvik att dricka mer än en liter (34 ounce) tranbärsjuice dagligen under en lång tid.

Ellura biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Ellura och ringa din läkare på en gång om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Ellura?

Ta inte Ellura utan läkare om du tar warfarin (Waran, Jantoven).

Andra läkemedel kan interagera med tranbär, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Ellura (tranbär)

Andra varumärken: Azo-Cranberry, TheraCran HP

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.