Sponsrade länkar

Elon Dual Defense Anti-Svamp Formel

Allmänt namn: undecylensyra topisk

Vad är Elon Dual Defense Anti-Svamp Formel?

undecylensyra är en fettsyra som fungerar genom att förhindra svamp från att växa på huden.

Elon Dual Defense Antifungal Formel (för huden) används för att behandla hudinfektioner som orsakas av svamp, såsom fotsvamp, Jock kliar eller ringorm.

Elon Dual Defense Anti-Fungal formel kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Elon Dual Defense Anti-Svamp formel om du är allergisk mot det.

Fråga läkare eller apotekspersonal om Elon Dual Defense anti-svamp Formula är säkert att använda om du har känslig hud eller allergier.

Ge inte detta läkemedel till ett barn utan läkares inrådan.

Fråga en läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid eller ammar.

Hur ska jag använda Elon Dual Defense Anti-Svamp Formel?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta inte med munnen.

Använd endast Elon Dual Defense Anti-Svamp formel formulering görs för de särskilda organ område du behandlar (till exempel dina fötter, ljumsken, eller spikar).

Låt inte ett litet barn att använda Elon Dual Defense Anti-Svamp formel utan hjälp från en vuxen.

Tvätta händerna före och efter användning av detta läkemedel.

Om du använder Elon Dual Defense Anti-Svamp Formula på fötterna, tillämpa medicin till alla områden, inklusive mellan tårna.

Täck inte behandlad hud med ett bandage.

Undvika att bära åtsittande, syntetiska kläder (såsom nylon) som inte tillåter luftcirkulation.

Ändra dina skor och strumpor minst en gång dagligen vid behandling av fotsvamp.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 4 veckors behandling.

Använd denna medicin för hela skriven tid, även om symtomen snabbt förbättras.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Applicera medicin så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av Elon Dual Defense Anti-Svamp Formel förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder undecylensyra aktuell?

Do not get Elon Dual Defense Anti-Svamp Formula i dina ögon.

Elon Dual Defense Antifungal Formel biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Elon Dual Defense Anti-Svamp Formel?

Läkemedel som används på huden är inte sannolikt kommer att påverkas av andra läkemedel du använder.

Mer om Elon Dual Defense Antifungal Formel (undecylensyra topisk)

Andra varumärken: Fungi-spik, Blis-To-Sol Powder, Cruex, Myco Nail A ... 2 mer

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.